Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

El, tele, kommunikation och säkerhet

Komplex systemdesign för höga krav och samhällsutveckling

Ny teknik och nya möjligheter tillsammans med samhällsutvecklingen ställer allt högre krav på en byggnads system för el, tele, kommunikation och säkerhet.

Vi på AFRY har många års erfarenhet av och expertkunskap inom el, tele, kommunikation och säkerhet samt har designat och gjort många elinstallationer i olika byggnader som skolor, sjukhus, depåer, flygplatser och kontor men också olika kulturbyggnader med bevarande krav som kyrkor, bibliotek, logementen och saluhallar.

Kostnad, tidsåtgång och organisation

Vi hjälper dig projektera och designa el- och telesystem utifrån specifika behov, för el, data/IT och säkerhetssystem inklusive larm och lås. I samarbete med arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, teleoperatörer och myndigheter är vi vana att designa komplexa system för höga krav men också att ta ansvar för hela projekt, från förstudie till pilotprojekt, genomförande och uppföljning.  

Kulturbyggnader

Vi har även omfattande expertkompetens för att planera projekt och designa system för byggnader som anses vara särskilt betydelsefulla och omfattas av bevarandekrav. Med uppdrag som till exempel Stockholms stadsbibiliotek, Östermalmhallen, logimentet i Uppsala och olika kyrkor har vi samlat på oss unik kunskap olika förutsättningar som olika kulturbyggnader har. Vi samarbetar här även med våra solenergiexperter och våra specialister inom energieffektivisering.

Tjänster inom el, tele, kommunikation och säkerhet

Våra tjänster inom området är bland annat:

  • elkraft
  • ställverk och kontrollrum (UPS)
  • belysning
  • telefoni och inomhustäckning mobiltelefoni
  • IT/data
  • säkerhetssystem - lås, brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm och CCTV
  • KNX och styrsystem
  • solcellsanläggning
  • laddinfrastruktur elbilar
  • projektering BIM och Revit

Kontakt

Har du frågor om el, tele, kommunikation och säkerhet, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra ansvariga.
Robert Nyberg på AFRY i Uppsala, robert.nyberg@afry.com, 010-505 83 03
Horacio Ferreira på AFRY i Göteborg, horacio.ferreira@afry.com, 010-505 30 25
Daniel Hultman på AFRY i Stockholm, daniel.hultman@afry.com, 010-505 11 62
Jonas Lindkvist på AFRY i Växjö, jonas.lindkvist@afry.com, 010-505 81 11

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, projektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.