Infra-Buildings, energy effeciency

Energieffektivisering

Minskad energianvändning för sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer nytta av befintlig energianvändning.

Energispecialister

Som energispecialister har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa energiutredningar och totallösningar samt enklare handlingsplaner med åtgärder för lägre energianvändning.

Hållbart byggande och energieffektiva verksamheter

Vi bidrar med vår kunskap vid nybyggnation och hållbart byggande men också vid ombyggnation, utveckling och effektivisering av befintliga byggnaders energianvändning. 

Vi hjälper också företag att energieffektivisera sin verksamhet, lokaler och transporter. 

Hållbara lösningar

Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna.

Våra energitjänster

Kontakt

Har du frågor om energieffektivisering, vänligen kontakta din lokala representant och specialist eller någon av våra ansvariga inom området:

Nils Norlander på AFRY i Uppsala, nils.norlander@afry.com, 010-505 33 21
Björn Rinde på AFRY i Göteborg, bjorn.rinde@afry.com, 010-505 32 44
Gustav Karlsson på AFRY i Solna, gustav.e.karlsson@afry.com, 010-505 00 24
Henrik Brink på AFRY i Helsingborg, henrik.brink@afry.com, 010-505 36 72

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad.

Relaterade projekt