Infra-Buildings, energy effeciency

Energieffektivisering

Minskad energianvändning för sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer nytta av befintlig energianvändning.

Energispecialister

Som energispecialister har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa energiutredningar och totallösningar samt enklare handlingsplaner med åtgärder för lägre energianvändning.

Hållbart byggande och energieffektiva verksamheter

Vi bidrar med vår kunskap vid nybyggnation och hållbart byggande men också vid ombyggnation, utveckling och effektivisering av befintliga byggnaders energianvändning i drift- och förvaltningsfasen.

Vi hjälper också företag att energieffektivisera hela sin verksamhet inklusive lokaler och transporter.

Hållbara lösningar

Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna i en utredning men också när det kommer till att ge förslag på åtgärder.

Ansök om stöd

Utvecklingsprojekt för klimatneutrala städer - Viable Cities

Viable Cities är ett strategiska innovationsprogram för smarta och hållbara städer och den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Stöd för att snabba på klimatomställningen ges till utvecklingsprojekt som kommer bidra till klimatneutralitet periodvis. Nu senaste med en total budget på 200 miljoner kronor.

Inget stöd finns att söka för närvarande.

Utlysning - Energipositiva städer

Energipositiva stadsdelar är det många städer som arbetar för att utveckla. Energimyndigheten utlyser även möjlighet att söka bidra för demonstrations- och innovationsprojekt som bidrar till detta.

Vill du veta mer om stöd för energipositiva stadsdelar eller behöver hjälp med ett utvecklingsprojekt, kontakta oss.

Inget stöd finns att söka för närvarande.

Våra energitjänster

Kontakt

Har du frågor om energieffektivisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Viktor Mannikoff - Energieffektivisering, Gothenburg

Viktor Mannikoff

Energieffektivisering, Gothenburg

Kontakta Viktor Mannikoff

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

AFRY contact person generic image

Henrik Brink

Energieffektivisering, Helsingborg

Kontakta Henrik Brink

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, projektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad.

Our services