Infra-Buildings, energy effeciency

Energieffektivisering

Sänkta kostnader och minskat CO2-avtryck

AFRY stödjer fastighetsägare i alla frågor som rör energieffektivisering. Alltid med målet att hjälpa kunden nå besparings- och hållbarhetsmål. En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.

Vi tar helhetsansvar för optimering av byggnaders energisystem – från inventering till genomförande av åtgärder. Vi levererar även fristående tjänster som energikartläggning och underhålls- och energihandlingsplaner.

Vi hjälper dig optimera dina byggnader

Som företagare är det ofta en utmaning att komma igång med energieffektivisering. Du behöver frigöra tid, hitta rätt kompetens och kunna räkna på de långsiktiga vinsterna med en effektivisering. Det gäller också att kunna koppla energieffektiviseringen med det löpande underhållsarbetet på rätt sätt – här kan man göra ekonomiska besparingar.

Sänkta kostnader och minskat CO2-avtryck

Vi på AFRY hjälper dig inventera och identifiera åtgärder som sänker dina energikostnader och minskar ditt CO2-avtryck. Du undviker onödiga investeringar och kan dra nytta av befintliga förutsättningar. Som oberoende konsult presenterar vi alltid den bästa lösningen.

Helhetsgrepp eller specifika tjänster

Om du vill kan vi ta ett helhetsgrepp om din energieffektivisering. Vi stödjer dig i arbetet med att prioritera i ditt fastighetsbestånd. Vi kan hjälpa dig att driftoptimera för omedelbar effekt, genomföra åtgärdspaket eller planera för ett långsiktigt energieffektivt underhåll.

Vi levererar också avgränsade tjänster. Våra experter upprättar underhållsplaner och handlingsplaner. Vi stöttar i drift- och förvaltningsfaserna av befintliga byggnader, även vid om- och nybyggnationer. Vårt arbete är alltid kopplat till dina mål och KPI:er.

Erfarna specialister

Det mesta av vårt arbete börjar ute i verkligheten. Vi besöker dina fastigheter och skapar oss en bild av nuläget. Utifrån besiktningen utför vi analyser och beräkningar för att hitta rätt lösningar för dina byggnader och tekniska system.

Våra erfarna specialister vet hur man bäst optimerar befintliga lösningar, även när tekniken har några år på nacken. Och till skillnad från flera av våra konkurrenter kan vi på AFRY också hjälpa dig att genomföra alla nödvändiga åtgärder – det vill säga de som krävs för att du ska kunna sänka dina energikostnader och minska ditt CO2-avtryck.

Vi hjälper dig i fyra steg:

  1. Energiinventering
  2. Förslag på åtgärder
  3. Genomförande
  4. Uppföljning

Digitala plattformar gör allt enklare

AFRYs digitala plattformar gör det enkelt att följa med i processen. Här samlar och visualiserar vi all data kopplad till arbetet – till exempel underlag till din hållbarhetsredovisning, energiuppföljning och förslag på investeringar. Dokumentation som underlättar din administration och framtida service och förbättringar.

Team som samlar AFRYs breda kompetens

Teamen som arbetar med energieffektivisering samlar flera av AFRYs kompetensområden. Vi har tekniska specialister som certifierade energikartläggare och energiexperter, projektledare och affärsutvecklare. Tillsammans kan de hantera alla typer av uppdrag – från enklare åtgärder till genomförande av större energiprojekt.

Experter på solenergi

Ett av våra specialområden är solenergi. Ett område som allt fler kunder frågar om, till exempel i samband med underhåll av byggnadernas tak. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna för installation av solpaneler på dina byggnader. Vi stöttar dig även med design och installation av lösningen.

AFRY finns över hela landet

AFRYs energikompetens finns runt om i Sverige, från Helsingborg till Skellefteå. Den breda lokala förankringen gör att vi kan leverera i stort sett samma tjänster och lösningar för energieffektivisering överallt. Det gör oss unika på marknaden.

Både större och mindre uppdrag

Vi arbetar med energieffektivisering för de flesta typer av företag och organisationer – från stora industriföretag till mindre bostadsrättsföreningar. Målet är alltid detsamma, att hitta åtgärder som sänker kundens energikostnader och minskar deras CO2-avtryck.

Energieffektivisering byggnader - dokumentation

AFRYs specialister hjälper dig att effektivisera din energianvändning. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att sänka dina kostnader och minska CO2-avtrycket.

Kontakt

Har du frågor om energieffektivisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

AFRY contact person generic image

Johan Carlsson

Energieffektivisering, Göteborg

Kontakta Johan Carlsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Karl-Henrik Rognefjord - Energieffektivisering, Helsingborg

Karl-Henrik Rognefjord

Energieffektivisering, Helsingborg

Kontakta Karl-Henrik Rognefjord

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Lars Johansson - Energieffektivisering, Norrköping

Lars Johansson

Energieffektivisering, Norrköping

Kontakta Lars Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Henrik Fjellgren - Energieffektivisering, Gävle

Henrik Fjellgren

Energieffektivisering, Gävle

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, projektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad.