Downstream close up view of weir at the Ruppoldingen Hydro Power Plant

Flodkraftverk

Att använda sig av en ständigt strömmande vattenförsörjning

Flodkraftverk är vanligtvis inbäddade under en befintlig flod och ger ett viktigt bidrag till att täcka basbelastningen av el genom att dra nytta av en ständigt flödande vattenförsörjning. De komplexa byggprojekten, som ligger i en befintlig vattenmassa, kräver en optimal anläggningsdesign som tar hänsyn till de grundläggande hydrologiska, geotekniska och logistiska platsförhållandena. Svåra byggförhållanden på grund av trånga utrymmen, översvämningsrisker och gropar i ett flöde, ger en utmanande uppgift för specialister som kräver noggrann planering och design av flodkraftverk samtidigt som påverkan på den omgivande miljön minimeras och naturliga livsmiljöer bevaras.

The opening of the right river side weir during construction.

De ofta konkurrerande kraven på energiproduktion, översvämningsskydd, sedimenttransport och ekologi måste optimeras för att utveckla flödesplaner. AFRY har lång erfarenhet av sådana komplexa och tvärvetenskapliga frågor och kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt projekt. Våra experter tillhandahåller lösningar inte bara för design av nya vattenkraftverk utan också för rehabilitering av befintliga avrinningssystem och ombyggnader under pågående drift.

Elon Hägg
Business Unit Head, Hydro, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Linda Pålsson
Head of BA Hydro, Energy Division

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.