Nuclear wet storage

Hantering av radioaktivt avfall

Avfallshantering

En viktig del av kärnkraftsproduktionen inkluderar kort och långvarig hantering av radioaktivt avfall. Hantering av radioaktivt avfall är en komplex och krävande utmaning. Vi på AFRY har den expertis och erfarenhet som krävs för att ge dig bästa möjliga lösningar. Vi har många års erfarenhet av hantering av operativt avfall, avfall från avveckling och använt bränsle.

Områden där vi kan stödja:

 • Konceptutveckling
 • Ingenjör, licensiering, förfaranden och tekniker
 • Klassificering och inventering av material och radioaktivt avfall
 • Radiologi och fri frisättning
 • Säkerhets- och dosbedömningar
 • Interim- och slutförvaringsanläggningar

Hantering av radioaktivt avfall i djupa geologiska förvar

AFRY täcker alla aspekter av djup geologisk bortskaffande från fallstudier till PR. Vi har stött nationella organisationer världen över med hantering av radioaktivt avfall i frågor som rör djupt geologiskt bortskaffande sedan 1980-talet genom att göra allt från små fallstudier för att analysera, t.ex. en viss petrofysisk process, till allomfattande scenarianalyser för hela förvar.

Förutom att göra vetenskapligt arbete stöder vi organisationerna i de utmanande uppgifterna för PR och licensiering. Från och med idag har våra kunder hemvist i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Sverige och Schweiz.

Tjänsterna vi erbjuder inkluderar:

 • Definition av funktioner, händelser och processer och scenarioutveckling för geologiska radioaktiva avfallsförvar.
 • Geologisk och hydrogeologisk platskaraktärisering.
 • Numerisk radiologisk säkerhetsanalys för frisättning av närfält, geosfärstransport och dosberäkning.
 • Undersökningar om vetenskapliga, socioekonomiska och juridiska frågor om bortskaffande av radioaktivt avfall.
 • Studier av kemotoxiskt avfallskompatibilitet.
 • Säkerhetsanalyser för djupa geologiska förvar i ler-, salt- och granitformationer.
 • Numerisk modellering av frisättning och transport av radionuklider och kemiska föroreningar.
Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.