Nuclear wet storage

Hantering av radioaktivt avfall, Avveckling och Demontering

Säker hantering av livslängden för ett kärnkraftverk och dess bränsle

Kort- och långsiktig hantering av radioaktivt avfall är en betydande del av kärnkraftsindustrin. Det innebär komplexa och krävande utmaningar under hela anläggningens drift, avveckling och demontering.

Områden för operativt strålsäkerhetsstöd

Vi på AFRY har den kompetens som krävs för att erbjuda dig de bästa möjliga lösningarna för dessa utmaningar genom årtionden av erfarenhet inom hantering av driftavfall, avfall från avveckling och använt kärnbränsle. Vi har också en mycket omfattande förståelse för de komplexa frågor som är förknippade med avveckling och demontering av kärnkraftsanläggningar.

Vi stödjer våra kunder inom:

 • Konceptutveckling
 • Engineering, licensiering, procedurer och tekniker
 • Klassificering och inventering av material och radioaktivt avfall
 • Radiologi och frisläppning
 • Säkerhets- och dosbedömningar
 • Mellan- och slutförvaringsmöjligheter

Avveckling- och demonteringstjänster

Våra tekniska specialister har hanterat de specifika utmaningarna med att avveckla redundanta kärnkraftsanläggningar i många år och är fullt insatta i de regulatoriska och operativa kraven för avvecklingsarbeten. Vi kan erbjuda våra kunder stöd i alla avvecklingsuppgifter från postoperativa förhållanden till Green Field Site.

Våra tjänster:

 • Avvecklings- och demonteringsstudier (sekvens, metoder, förhållanden, fysisk hälsa, skydd)
 • Utvärdering av kärnkraftsrisker
 • Bedömning av radioaktiva inventeringar
 • Radiologisk mätning
 • Avfallsbehandlingsstudier (klassificering, förpackning, konditionering, bortskaffande)
 • Platsövervakning / övervakning
 • Granskning av demonterings- och avfallshanteringsförfaranden
 • Säkerhetsbedömning med avseende på kärnkraftsskydd (miljöpåverkan, strålskydd, interna och externa faror)
 • Licensstöd (drift, avveckling, platsplacering)
Construction at decommissioning site

Hantering av radioaktivt avfall i djupa geologiska förvar

AFRY täcker alla aspekter av djup geologisk förvaring. Vi har stöttat nationella organisationer världen över med hantering av radioaktivt avfall i frågor som rör djupa geologiska slutförvar sedan 1980-talet med att genomföra allt från små fallstudier till analyser, t.ex. en viss petrofysisk process, till omfattande scenarioanalyser för hela förvar.

Förutom att göra vetenskapligt arbete stödjer vi organisationerna i de utmanande uppgifterna PR och licensiering. Från och med idag har våra kunder hemvist i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Sverige och Schweiz.

Våra tjänster:

 • Definition av funktioner, händelser och processer och scenarioutveckling för geologiska radioaktiva avfallsförvar.
 • Geologisk och hydrogeologisk platskaraktärisering.
 • Numerisk radiologisk säkerhetsanalys för frisättning av närfält, geosfärstransport och dosberäkning.
 • Undersökningar om vetenskapliga, socioekonomiska och juridiska frågor om bortskaffande av radioaktivt avfall.
 • Studier av kemotoxiskt avfallskompatibilitet.
 • Säkerhetsanalyser för djupa geologiska förvar i ler-, salt- och granitformationer.
 • Numerisk modellering av frisättning och transport av radionuklider och kemiska föroreningar.
Ingeborg Grötterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grötterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grötterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av