Robots in manufacturing plant

Industriell Digitalisering

IT-lösningar för bättre produktion

På AFRY förstår vi bransch, behov, utmaningaroch svårigheter i det dagliga arbetet. Med vår kunskap om dagens teknik utvecklar vi lösningar som skapar en konkurrenskraftig framtida industri. Vårt bidrag till det samlade erbjudandet inom olika områden är att vi har förståelse för branschutmaningarna inom den digitala transformationen.

 

Tänk stort, börja litet och viktigast av allt: fokusera på affären.

Anna Rydäng

Manager, Industrial Digitalisation

Andreas Buhlin

Head of Development RDT Digitalisation

Nico Dima

Manager, Industrial Digitalisation

Martin Hagelthorn

Manager, Industrial Digitalization