Close-up part of circular coil of corrugated cardboard

Kartong & Förpackning

En strategisk partner för att säkra bästa teknik, högsta säkerhet och optimal kvalitet

Utmaningen inom kartong- och förpackningsindustrin kretsar idag mycket kring hur nya additiver och material ska användas för att resultera i så konkurrenskraftiga lösningar som möjligt för att konkurrera med  material som plast, metall och glas. Följer du utvecklingen inom material och teknikval för att öka dina affärer?

Vi har kompetensen och förmågan att stötta dig genom vårt globala expert- och kompentensnätverk. Våra experter finns tillgängliga för strategiska studier i mycket tidiga skeden av utvecklings- och strategiprocesser. De kan följa er genom hela projektcykeln -  från konceptlösning till projektgenomförande till driftsstöd i era befintliga anläggningar.

Vår omfattande produktportfölj täcker alla projekteringsdiscipliner och rådgivningstjänster. Det inkluderar marknadsstudier, förstudier och lokaliseringsstudier, förprojekt, basprojektering, detaljprojektering, projekt- och fabriksledning, inköps och uppföljningstjänster, utchecknings- och uppstartsassistans, driftsoptimering samt metoder för att eliminera flaskhalsar.

Våra nyckelområden:
  • Pappers- och kartongmaskiner

  • Massaberedning

  • Rullhantering, lagring och utskeppning

  • Byggnader

  • Integrerade massalinjer

  • Avsvärtnings- och returfiberanläggningar

     

     

Åsa Frössling Älveroth
Head of Competence Line Pulp & Paper

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.