Cardboard

Kartong och förpackning

En tillväxtverksamhet som är optimal för återvinning

AFRYs tjänsteportfölj för den fiberbaserade förpackningssektorn omfattar hela spektrat av konsult- och rådgivningstjänster, från bedömningar av marknader och framtidsutsikter, analyser av slutanvändarkrav på regional nivå eller av olika investeringsmöjligheter till heltäckande teknik- och projektgenomförandetjänster. En annan del av vår verksamhet är förpackningsdesign, där vi levererar uppskattade resultat för ledande varumärken världen över.

Den fiberbaserade förpackningssektorn gynnas av utfasningen av plast som material och av e-handelns snabba tillväxt. Den övergripande bilden av framtidens förpackningsmarknad och trenderna för olika ersättningsmaterial är komplex och föränderlig.

EU driver på för förändrad lagstiftning, och vi kan vänta oss mer ambitiösa mål för förpackningsåtervinning och minskad plastanvändning i framtiden. År 2025 ska 65 procent av förpackningarna återvinnas, och för 2030 är målet ännu högre: 70 procent. Då ska all plast vi använder gå att återanvända eller återvinna. Fiberbaserade förpackningar är till sin karaktär cirkulära: runt 83 procent av kartongerna i världen tillverkas av returfiberbaserad råvara, främst gammal wellpapp.

Vi är ledande som rådgivare till den globala förpackningsindustrin och dess intressenter och har regelbundet uppdrag inom strategisk rådgivning för hela branschen. Tack vare en unik kombination av teknisk kompetens och kapacitet på konsultsidan har AFRY en helhetsbild av förpackningsvärdekedjan som täcker in både affärsmässiga och tekniska perspektiv.

Vår breda portfölj omfattar samtliga ingenjörsvetenskapliga områden och konsulttjänster, inklusive marknadsundersökningar, förstudier och lokaliseringsstudier, genomförbarhetsstudier, grundläggande tekniska tjänster, detaljerade tekniska tjänster, projekt- och anläggningshantering, inköps- och inspektionstjänster, stöd vid driftssättning och uppstart, driftsoptimering och eliminering av flaskhalsar.

Våra nyckelkompetenser

  • Pappers- och kartongmaskiner
  • Mäldberedning
  • Anläggningar för efterbehandling, hantering, lagring och frakt
  • Tillhörande byggnader
  • Integrerade massatillverkningslinjer
  • Anläggningar för avsvärtning och återvunnet papper
Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.