eucalyptus wood pulp in pulp industry

Massaindustrin

Massabruken håller på att utvecklas till integrerade bioraffinaderier utifrån övergången mot bioindustri, där man redan i det inledande designskedet tar hänsyn till hur processernas samtliga sidoströmmar kan användas. 

AFRY erbjuder kunder inom massaindustrin en omfattande affärs-, teknik- och processkompetens, inkluderat en unik kapacitet när det gäller marknadsinsikter och strategisk rådgivning för massabruken. Vår meritförteckning i branschen spänner över mer än sex decennier. Vi är stolta över att ha bidragit till 90 procent av anläggningarna för de största massabruken i världen, samt till otaliga ombyggnads- och expansionsprojekt. Detta ofta tillsammans med etablerade kunder som regelbundet återkommer med nya uppdrag.

Efterfrågan på massa fortsätter att öka, till följd av demografiska förändringar och ekonomisk tillväxt. E-handelns snabba utveckling och det ökande fokuset på hållbarhet bidrar också till ett växande behov av fiberbaserade förpackningsmaterial. Vi ser en fallande efterfrågan på många av de traditionella papperskvaliteterna, men detta kommer att vägas upp av tillväxt på området för förpacknings- och hygienprodukter samt växande efterfrågan på massa i Kina.

En traditionell bransch byter nu skepnad och tar plats på nya områden, där nya partnerskap och möjligheter växer fram. Massa är en mellanprodukt som vidareförädlas till förbrukningsvaror av högre värde. Traditionellt rör det sig om produkter som papper, förpackningar och mjukpapper, men även textilier.

Tack vare tekniska framsteg växer nu många nya förädlade slutprodukter fram ur massaprocessen eller dess sidoströmmar. Dessa produkter har alla de egenskaper vi uppskattar hos fossilbaserade material, men ett avsevärt mindre koldioxidavtryck. Denna utveckling inom massaproduktion kommer att vara en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen och beroendet av fossila material. Vi kommer att se en exponentiell tillväxt av nya bioprodukter inom områden som bygg, transport, energi, olika konsumentprodukter, livsmedel och läkemedel. När olika branscher konvergerar ger sig nya aktörer in i bioraffinaderiindustrin, vilket genererar nya partnerskap och möjligheter längs med värdekedjorna.

En god förståelse av massaindustrins värdekedjor och de processer som används inom massabearbetning och bioraffinering är en viktig del av vårt arv. AFRY är världsledande inom konsult- och tekniktjänster för skogsindustrin, och har varit förstahandsvalet som samarbetspartner för majoriteten av de globala massatillverkarna under årtionden. Massaindustrin är mycket kapitalintensiv, och vi är stolta över att ha uppfyllt förväntningarna genom att leverera våra projekt i tid och med en snabb kapacitetsökning.

Vi hjälper våra kunder med allt från inledande strategiska utvecklingssteg, till genomförande av stora investeringsprojekt och ombyggnationer, eller mindre uppdrag där vi ger stöd under driftsfasen.

Bland våra kunder finns små och stora företag, från nystartsföretag inom bioprodukter, till investerare och riskkapitalbolag via familjeägda tillverkningsföretag och globala storföretag inom papper och massa.

Skarpa insikter om branschen, långsiktiga lösningar och processer som utformas med energi- och resurseffektivitet i åtanke är faktorer som bidrar till de ekonomiskt och miljömässigt hållbara resultat vi uppnår.

I samtliga AFRY-projekt tillämpas stränga normer för hälsa, säkerhet och miljö samt en nollvision för olyckor.

 

Visste du att det totala värdet av sidoströmmar och säljbar energi i ett toppmodernt massabruk kan motsvara över 15 procent av de totala intäkterna?

 

Våra nyckelkompetenser

  • Teknik, design och logistik för massabruk
  • Trähantering
  • Massalinjer
  • Kemikalier för blekning
  • Återvinning av kemikalier
  • Kraftverk med kringverksamhet (byggnader, infrastruktur, vatten osv.)
Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.