White cellulose fibres

Massaindustrin

Mer än 60 år inom bioekonomi med ett unik meritlista på design av över 90 % av världens största massabruk

Den globala efterfrågan på massa skiftar och industrin är under press på att leverera. Vilka möjligheter kan biobaserade lösningar och flexibiiteten hos fibern erbjuda din affär?

Med 6 decenniers design av massabruk och projektgenomföranden, kan vi erbjuda er djupt processkunnande. Du får tillgång till unik global insikt ackumulerad från mer än 400 större fabriksprojekt, vilket gör det möjligt för dig att minska projektriskerna och uppnå bästa resultat vid varje projektfas.

Vare sig du planerar en ombyggnad eller behöver en partner för att uppföra en designanläggning, har vi den kompetens som krävs för att genomföra projektet från konceptfas till support vid daglig drift. Vi erbjuder kompletta tjänster från rådgivning kring affärsstrategier, processer och drift, till projektering och projektledningstjänster för komplexa investeringsprojekt och alla storlekar på ombyggnader av existerande anläggningar. Vi arbetar nära dig för att stötta din dagliga drift med underhåll och driftförbättringar och kan bistå med ett omfattande nätverk av lokala kontor sammankopplat med vårt globala kompetensnätverk.

Vi gör det möjligt att uppnå optimal livscykeleffektivitet, samtidigt förbättra driftsprestandan och minimera miljöpåverkan. Vi fokuserar på att se till att alla våra projekt följer de mest stringenta HSE-standarder genom vår policy om nolltolerans av olyckor.

Våra nyckelområden:
  • Massabruksteknologi, design och logistik

  • Vedhantering och renserier

  • Massalinjer

  • Blekkemikalier

  • Kemikalieåtervinning

  • Energisystem, kraftverk, hjälpsystem (byggnader, infra, processvatten etc)

     

    “Vi har haft uppdrag inom 90% av världens största massabruk”
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade nyheter, events och artiklar