Detail of a powertunnel valve

Mekanisk, elektrisk och hydromekaniks utrustning

Elektromekanisk

Våra team inom elektromekanik tillhandahåller både det fullständiga designarbetet och de tekniska specifikationerna för nybyggnadsprogram och för rehabilitering och uppgradering av befintliga anläggningar. Våra experter utvecklar krävande lösningar för turbin- och pumpkoncept, generatorer, exciterings- och skyddssystem, nöd- och kylsystem, brandskydds- och VVS-system, växlar och transformatorstationer, instrument- och styrsystem samt transmission & distribution.

Hydromekanisk

Vi tillhandahåller kompetens inom maskinteknik och hydromekanik i vattenkraftverk från startstudier till driftsättning. Vi har lång erfarenhet av konstruktion av grindar, ventiler, penstocks, stålfoder och tillhörande utrustning, samt expertis inom metallurgi och dynamiska processer. Vi är utrustade med hela spektrumet av mätanordningar för att mäta mekaniskt på alla turbintyper samt indexprover på Kaplan och Francis. Dessutom kan vi utföra termodynamiska prover för Francis och Pelton-turbiner samt pumpar och pumpturbiner.

Vår expertis

 • Konsulttjänster för (pump) turbiner, (motor) generatorer och hjälputrustning, hydrauliska stålkonstruktioner (HSS)
 • Elkonstruktion
 • Automation
 • Synkrona generatorer
 • Asynkrona motorgeneratorer och frekvensomvandlare
 • Högspänningsställverk upp till 550 kV
 • Rehabilitering och modernisering av vattenkraftverk
 • Övergående beräkningar
 • Instrumentering
 • Indexprover
 • Termodynamiska mätningar
 • Hållfasthetsberäkningar och FEM-analyser
 • Mekaniska mätningar turbin och generator
 • Waterhammer-beräkningar
 • Bedömning av befintlig HSS och design av ny HSS
 • Hydrodynamik och CFD
 • Rostskydd
 • Modell- och verkstadsexpertis (inkl. acceptanstester)
 • Hydrodynamik och FE-analys (dvs. CFD, FEM)
 • Kostnadsberäkningar
 • Idrifttagning
 • Magnetisering (produkt)
 • Batterilösningar inom vattenkraft (produkt)
 • Turbinregulatorer (produkt)

Kontakta Elon Hägg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.