Detail of a powertunnel valve

Mekanisk, elektrisk och hydromekanisk utrustning

Elektromekanisk

Våra team inom elektromekanik tillhandahåller både det fullständiga designarbetet och de tekniska specifikationerna för nybyggnadsprogram och för rehabilitering och uppgradering av befintliga anläggningar. Våra experter utvecklar krävande lösningar för turbin- och pumpkoncept, generatorer, exciterings- och skyddssystem, nöd- och kylsystem, brandskydds- och VVS-system, växlar och transformatorstationer, instrument- och styrsystem samt transmission & distribution.

Hydromekanisk

Vi tillhandahåller kompetens inom maskinteknik och vattenmekanik i vattenkraftverk från startstudier till driftsättning. Vi har lång erfarenhet av konstruktion av grindar, ventiler, penstocks, stålfoder och tillhörande utrustning, samt expertis inom metallurgi och dynamiska processer. Vi är utrustade med hela spektrumet av mätanordningar för att mäta termodynamisk effektivitet för Francis och Pelton-turbiner samt pumpar och pumpturbiner.

Vår expertis

 • Konsulttjänster för (pump) turbiner, (motor) generatorer och hjälputrustning, hydrauliska stålkonstruktioner (HSS)
 • Synkrona generatorer, synkrona generatorer
 • Asynkrona motorgeneratorer och frekvensomvandlare
 • Högspänningsställverk upp till 550 kV
 • Rehabilitering och modernisering av vattenkraftverk
 • Övergående beräkningar
 • Waterhammer-beräkningar
 • Bedömning av befintlig HSS och design av ny HSS
 • Vätskedynamik och FE-analys (dvs. CFD, FEM)
 • Rostskydd
 • Modell- och verkstadsexpertis
 • Vätskedynamik och FE-analys (dvs. CFD, FEM)
 • Kostnadsberäkningar
 • Idrifttagning
Elon Hägg
Business Unit Head, Hydro, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Linda Pålsson
Head of BA Hydro, Energy Division

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.