Liquid metal from blast furnace in the steel plant

Metallindustri

Omfattande kompetens inom den metallurgiska sektorn

Gruv- och metallindustrin spelar en viktig roll i övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Mineraler och metaller är viktiga byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi, från vindkraftverk, kärnenergi och solpaneler till elfordon och batterilagring. Metallurgisektorn bearbetar den brutna malmen och tillhandahåller nödvändiga material för byggandet av framtidens värld, som stål, aluminium, nickel, koppar, silver, guld, litium och många, många fler.

Gruv- och metallsektorn är mycket energikrävande. Smältning och bearbetning och råmalm och metaller kräver stora mängder energi. Processerna för utvinning, raffinering och återvinning måste omprövas för att åstadkomma större hållbarhet, minska koldioxidintensiteten och uppmuntra investeringar i förnybar energi och innovativ koldioxidsnål teknik.

En partner under hela investeringslivslängden

Vi utnyttjar vårt tekniska kunnande för att optimera tekniska processer under gruv- och metallverksamhetens livstid, för att minska utsläppen, minska koldioxidavtrycket och öka den totala effektiviteten och hållbarheten.

AFRY:s kompetens omfattar hela processutvecklingsfasen, hela vägen från pilottestning till teknikval och detaljteknik, liksom samt start- och driftsättningstjänster under projektimplementeringsfasen.

Vårt utbud av kunskap och expertis gör oss till en pålitlig partner för utvecklingen av ditt projekt. Vi har teknikspecialister med stor branscherfarenhet som kan hjälpa dig med alla tillverkningsprocesser, hydrometallurgiska som pyrometallurgiska. AFRY:s unika kombination av kompetenser innefattar även grundläggande förståelse för produkternas slutanvändning, exempelvis i bilar, i byggmaterial eller i elöverföring.

Grönt stål fasar ut fossila bränslen inom stålindustrin

Det finns alternativ för att minska industrisektorns utsläpp och fasa ut fossila bränslen i produktionsprocesserna, till exempel genom att ersätta kolbaserade reduktionsmedel vid järnframställning med grön vätgas.

AFRY är till exempel engagerat i projekt för fossilfritt stål, där man utvecklar teknik för att minska koldioxidutsläppen per ton producerat stål med mer än 90 %. Med den teknik som används i dag medför ett ton producerat stål nästan två ton koldioxidutsläpp.

Målet för fossilfri stålframställning är att eliminera koldioxidutsläppen i värdekedjan för järn- och stålframställning genom att ersätta kol med fossilfri el och grön vätgas.

Med våra tjänster hjälper vi kunder att forma och utveckla sina idéer till tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga lösningar.

Förbättrad materialeffektivitet och cirkularitet i gruv- och metallindustrin

Att förbättra materialeffektiviteten och att utforska nya användningsområden för biprodukter, att sträva efter nollavfall och att öka återvinningen av råvaror, utgör kritiska delar i övergången till mer cirkulära materialflöden. När de traditionella gränserna mellan branscher suddas ut driver cirkulär ekonomi också nya affärsmodeller och partnerskap inom industrin. Återvinning gör det möjligt att skapa nya varor med mycket mindre koldioxidavtryck. Därför är det viktigt att nuvarande praxis ändras.

Faktum kvarstår dock att även om vi kunde återvinna 100 % av de mineraler och metaller som utvinns skulle det inte räcka för att tillgodose framtida materialbehov, och brytning av jungfruliga råvaror kommer fortfarande att vara nödvändig för att möta samhällets växande efterfrågan.

Våra viktigaste kompetensområden
  • Genomförbarhetsstudier med olika noggrannhet för CAPEX och OPEX
  • Studier rörande hälsa, säkerhet och miljö, tillståndshantering samt stöd för miljökonsekvensbedömning
  • Tvärvetenskapliga tekniktjänster
  • EPCM-tjänster (projektering, upphandling samt projekt- och byggledning)
  • Teknikkonsulttjänster, ledningskonsulttjänster, inklusive studier inför teknisk företagsbesiktning, samt processoptimering
Per Åström - Head of Business Sector Batteries
Per Åström
Head of Business Sector Batteries

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per Åström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.