Gold encrusted grey rock

Mineralförädling

Djup kompetens inom mineralbearbetning

Gruvindustrin spelar en viktig roll i övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Mineraler och metaller är viktiga byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi, från vindkraftverk, kärnenergi och solpaneler till elfordon och batterilagring.

Varje malm är unik och koncentrerad på sitt eget sätt. På AFRY samarbetar vi nära med gruvbolagen och de olika teknikleverantörerna för att hitta det optimala resultatet för varje processfas.

När man söker ett långsiktigt och effektivt sätt att bryta, koncentrera och leverera mineraler är det viktigt att förstå varje fas i processen i detalj.

AFRY:s gruvexpertis bygger på en solid grund av processkunskap och projektimplementeringsexpertis. Vi har ett starkt nordiskt teknikarv med mer än 30 års erfarenhet inom metall- och gruvindustrin. Bland våra meriter finns samarbete med många av branschens viktigaste aktörer, som Alcoa, Anglo American, Boliden, LKAB, Outokumpu, SSAB, VALE, Vallourec och Usiminas.

Vi siktar högt och utmanar oss själva

För varje unik process vi utvecklar utvärderar vi alternativ och möjligheter med bästa tillgängliga teknik eller bättre, och vi är inte begränsade till någon enskild leverantör eller teknik. I vår kärna finns förståelsen för sambanden mellan processutformning och miljöpåverkan.

Hållbara lösningar för en framtid med låga koldioxidutsläpp kräver utvinning av råvaror med hjälp av den mest effektiva tekniken. Resurserna på vår jord är inte oändliga och tillgångar runt om i världen är begränsade. Gruv- och metallindustrins framtida utmaningar kommer att vara att uppfylla varierande efterfrågan på mineraler, varav många kommer att utvinnas i svåra och mer avlägsna miljöer, samtidigt som verksamheten förändras mot större hållbarhet.

Ständig strävan efter förbättring

Vi utnyttjar vårt tekniska kunnande för att optimera tekniska processer under gruv- och metallverksamhetens livstid, för att minska utsläppen, minska koldioxidavtrycket och öka den totala effektiviteten och hållbarheten.

Inom mineralbearbetning finns det flera möjligheter att öka resurseffektiviteten. Till exempel har avfallets fulla potential som råvara ännu inte realiserats. AFRY strävar efter att identifiera och utveckla tekniska lösningar som resulterar i mer effektiv återvinning, minskning och eliminering av avfall samt återanvändning av avfallsflöden till nya produkter.

Expertis genom hela värdekedjan

Tack vare våra breda kunskaper kan vi hjälpa våra kunder i varje steg och i projekt av alla storlekar, från prospektering, brytning och mineralbearbetning till anrikning, smältning, slutproduktsraffinering och tillverkning samt återvinning efter avslutad användbar livslängd.

AFRY är en europeisk ledare inom teknik, utformning och rådgivning, med global räckvidd. Vi är 17 000 hängivna experter inom miljö, infrastruktur, industri, energi och digitalisering och vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Med våra teknikkonsulttjänster hjälper vi kunder att forma och utveckla sina idéer till tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga lösningar.

Våra viktigaste kompetensområden i fråga om mineralbearbetning

  • Genomförbarhetsstudier med olika noggrannhet för CAPEX och OPEX
  • Studier rörande hälsa, säkerhet och miljö
  • Tillståndshantering och stöd för miljökonsekvensbedömning
  • Tvärvetenskapliga tekniktjänster
  • EPCM-tjänster (projektering, upphandling samt projekt- och byggledning)
  • Projektledningstjänster
  • Teknikkonsulttjänster, ledningskonsulttjänster, inklusive studier inför teknisk företagsbesiktning, samt processoptimering
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals
Mattias Lundborg
Business Segment Manager Mining & Metals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.