Tissue Paper white

Mjukpapper

En strategisk partner för att säkra bästa teknologi, högsta säkerhet och kvalitet

Mjukpappersmarknaden förändras snabbt och konstant, påverkad av bland annat den växande globala medelklassen, allt äldre befolkning, ökad urbanisering och nytt beteende.

Vi kan erbjuda den kompetens som krävs för att implementera strategiskt lokaliserade, designade produktionsanläggningar, i enlighet med bäst tillgängliga teknologi (BAT) och de senaste marknadstrenderna för att stötta dina strategiska initiativ.

Vår omfattande produktportfölj täcker alla projekteringsdiscipliner och rådgivningstjänster, inkluderande marknadsstudier, förstudier och lokaliseringsstudier, förprojekt, basprojektering, detaljprojektering, projekt- och fabriksledning, inköps- och uppföljningstjänster, utchecknings- och uppstartsassistans, driftsoptimering samt metoder för att eliminera flaskhalsar.

Våra nyckelområden:
  • Mjukpappersmaskiner

  • Massaberedning

  • Rullhantering, lager och utskeppning

  • Byggnader

  • Avsvärtnings- och returfiberanläggningar

Åsa Frössling Älveroth
Head of Competence Line Pulp & Paper

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.