Toiletpaper rolls

Mjukpapper och sanitetsprodukter

AFRY har arbetat med nästan samtliga större tillverkare av mjukpapper, som rådgivare, på tekniksidan, inom projektgenomförande eller driftsförbättringar.

Mjukpappersindustrin uppvisar en stabil kontinuerlig tillväxt till följd av en ökande befolkning och växande ekonomi samt förbättrade hygienförhållanden och en högre levnadsstandard.

Covid-19-pandemin slog framförallt mot AFH-sektorn (away-from-home), i och med de svårigheter som drabbade rese-, hotell och restaurangbranschen och det faktum att kontor och offentliga utrymmen mer eller mindre stod tomma. När det gäller AH-produkter (at-home) som toalettpapper, hushållspapper och näsdukar steg istället förbrukningen, delvis på grund av hamstring, men också för att människor tillbringade mer tid i hemmet. Även den ökade hygienmedvetenheten var en bidragande orsak.

Tillverkningen av mjukpapper är relativt energikrävande och i viss mån bunden till fossila produkter (gas) på grund av processernas karaktär. Förbättrad effektivitet, ny teknik och nya lösningar står därför högt på agendan för mjukpapperstillverkarna när myndigheters och konsumenters förväntningar nu driver fram bättre och miljövänligare produkter. Branschen är också fortfarande relativt fragmenterad, varför vi kan förvänta oss fler förvärv och fusioner framöver. Hållbara produktionsprocesser, råvaruinköp och alternativa råvaror kommer att vara i fokus för mjukpappersindustrin den närmaste framtiden.

Konsumentbeteende och de krav som ställs på produkternas egenskaper kommer också att vara av intresse. Avvägningen mellan återvunnen fiber och ny massa, liksom användningen av alternativa råvaror som bambu, vilket vi ser i Kina, kan påverka vilken typ av produkter vi får se i butikshyllorna framöver.

Vår expertis inom mjukpapperssektorn omfattar affärsstrategier anpassade för en mängd olika tekniker och en djup förståelse av hela värdekedjan för mjukpappers- och hygienprodukter. AFRY erbjuder en gedigen kompetens inom anläggning av toppmoderna fabriker för mjukpappersproduktion, där vi använder såväl bästa tillgängliga teknik som data om de senaste marknadstrenderna för att stödja våra kunders strategiska initiativ.

 

Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.