Huge oil tanks with ladders on the side, The Netherlands

Oljeraffinering och petrokemikalier

Kunskap om nedströms oljeraffinering och petrokemikalier

Vår kunskap om nedströms oljeraffinering och petrokemikalier (t.ex. gasol, naturgas och råolja) är en fördel vid design och konstruktion av enheter för bearbetning av kolväten. Vår erfarenhet inom petrokemikalier sträcker sig från olefin-, polyolefin- och aromatanläggningar till tekniska försörjningssystem och lagringssystem.

En annan av våra nyckelkompetenser är design och konstruktion av kraftverk, som ofta ligger nära raffinaderier och petrokemiska komplex. Utöver nyetablerade enheter är vi starkt involverade i ombyggnads- och moderniseringsprojekt för branschen.

Vi erbjuder tjänster inom projektering och konstruktion från en och samma leverantör och hjälper dig med allt från tidiga studier via EPCM-projekt till lansering av Capex-projekt för dina kemikalier och långsiktiga partnerskap för OPEX-tjänster för anläggningslivscykeln.

Säkerhet är vår prioritet under hela projektets och anläggningens livscykel. Våra tjänster omfattar teknik och projektering samt skräddarsydda tekniska konsultlösningar, bland annat rådgivning och arbetsmiljöfrågor (HSE).

Som teknikoberoende konsult hjälper vi våra kunder identifiera och välja bästa möjliga alternativ och leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat. Vår expertis och processkunskap i kombination med våra globalt integrerade teknik- och projektledningsverktyg säkerställer ett effektivt projektgenomförande och en effektiv vidare anläggningsdrift.

Våra nyckelkompetenser:

 • Due Diligence
 • Säkerhetsrådgivning
 • FEL (tidig projektplanering)
 • Konceptdesign
 • Pilotstudie
 • Grundläggande teknik
 • FEED (förprojektering och design)
 • Detaljteknik
 • EPCM (projektering, upphandling och konstruktionsledning)
 • Projektledning och kontroll
 • Övervakning på plats
 • Operationell förbättring
 • Lokala OPEX-tjänster
Jörgen Katz - Head of Business Sector Chemicals
Jörgen Katz
Head of Business Sector Chemicals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jörgen Katz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.