Covered with hoarfrost and snow, twigs and pine needles

Övriga biobaserade koncept – Råtallolja och HDS®-teknik

Talloljekokeri baserat på vår patenterade HDS®-teknik

Råtallolja är en biprodukt från kraftmassatillverkning. Utvinning av råtallolja kan öka båda effektiviteten i massabruket samt ge ökade intäkter då tallolja kan säljas vidare för uppbearbetning till ett antal olika biobaserade produkter.

Den senaste tidens intresse och stöd för förnyelsebara drivmedel har lett till ökat intresse och efterfråga på tallolja, då talloljan är en lämplig råvara för produktion av drivmedel. Talloljan är även en lämplig råvara för produktion av biobaserade kemikalier och material. Vår expertis innefattar tjänster från affärsmodeller, strategier och marknadsanalyser till teknik och implementering av nya anläggningar. Vår lokala närvaro och nätverk möjliggör även driftssupport och optimering.

Vårt erbjudande gällande talloljekokeri: Leverans av HDS® - tekniken

Vi levererar talloljekokerier baserat på vår patenterade HDS®-teknik, på EPC basis. Vi har levererat mer än 20 st anläggningar runt om i världen.

Investering i ett nytt talloljekokeri är kan vara fördelaktigt både för bruk med befintliga anläggningar, där talloljekokerierna har begränsad kapacitet eller effektivitet samt för bruk som helt saknar anläggning för talloljeproduktion.

  • Typisk återbetalningstid för ett nytt talloljekokeri är mellan 1-5 år beroende på storlek/kapacitet och dess placeringsort.
  • Typisk återbetalningstid för en uppgradering av befintligt talloljekokeri, räknat på 25% ökad produktion, är mellan 2-5 år beroende på storlek/kapacitet och dess placeringsort.
HDS®-Tekniken

Vår HDS® anläggning kombinerar högt utbyte och hög tillgänglighet med låga driftskostnader. HDS® anläggningen producerar en tallolja av hög kvalitet som uppfyller de högsta kraven inom talloljeindustrin och kan användas i alla tänkbara applikationer. Vi är flexibla och kan anpassa HDS® anläggningen efter kundens önskemål och kravspecifikation.

Viktigaste fördelarna med HDS® Tekniken

1.   Ökat värde genom en kommersiell slutprodukt

2.   Ökad effektivitet i huvudprocessen, massatillverkningen

3.   Nya tillväxtmöjligheter genom ökad efterfrågan på talloljeapplikationer.

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.