White cellulose fibres

Övriga biobaserade lösningar - Lignin

Vidareförädling av lignin till högvärdiga produkter

Vår breda kunskap och expertis inom biobaserade råvaror och dess beståndsdelar, erbjuder våra kunder en oberoende teknikkonsult som kan leverera hållbara biobaserade lösningar och projekt för kommande generation.

Tillsammans med cellulosa och hemicellulosa är lignin en av de tre stora byggstenarna i lignocellulosa baserad råvara. Majoriteten av den producerade ligninmängden kommer från kemisk massaproduktion, endera via sulfatprocessen eller via sulfitprocessen. Den ligninmängd som idag genereras genom sulfatprocessen, kraft lignin, förbränns huvudsakligen via svartluten för att generera energi.

Det finns stora möjligheter att vidareförädla ligninet till mer högvärdiga produkter. Kommersialiseringen av ligninprodukter har emellertid varit utmanande och pågått under en längre tid. De nya anläggningarna för utvinning av kraft lignin i industriell skala möjliggör för tekniker och anläggningar kopplat till ligninförädling som i sin tur bidrar till kommersialiseringen av lignin. Ett av de viktigaste målen vi har är att påskynda denna marknadsutveckling.

För lignin och andra biobaserade koncept, så kan vi som en teknisk oberoende konsult hjälpa våra kunder att identifiera och välja lämpliga lösningar och leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt projekt. Vår expertis och processkunskap, som stöds av globalt integrerade konstruktions- och projekthanteringsverktyg, säkerställer ett effektivt projektutförande.

Våra nyckelkompetenser:

 • Globalt konsortium gällande främjande och utveckling av lignin: ”Lignin Club”
 • Kartläggning av trender inom nya processer/tekniker och slutprodukter
 • Marknadsanalys och strategier
 • Due Diligence
 • HSE
 • FEL (Front End Loading)
 • Konceptstudier
 • Förstudier
 • Förprojekt/Basic Engineering
 • FEED (Front End Engineering and Design)
 • Detaljprojektering
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)
 • Projektledning och projektstyrning
 • Site övervakning
 • Driftsoptimering
 • Lokala OPEX tjänster
Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.