circular paper rolls

Pappersindustri

Digitalisering och hållbarhet är nyckelfaktorerna för förändring i pappersindustrin

AFRY erbjuder djupgående strategisk rådgivning och har beprövad kapacitet inom teknik och projektgenomförande för kunder i den globala pappersindustrin, oavsett den aktuella verksamhetens livscykelfas. Vi har över 60 års erfarenhet av pappersindustrin och relaterade rådgivnings- och tekniktjänster.

Den globala pappersindustrin står inför avsevärda strukturella förändringar i och med den fortsatt minskade förbrukningen av grafiskt papper.
Samtidigt blir specialpapper alltmer attraktivt för papperstillverkarna. Etiketter, papper med olika funktionella egenskaper eller utskrivbarhet efterfrågas alltmer. Det pågår en innovationsdriven utveckling på papperssidan som leder till nya funktionella slutanvändningsområden och nya möjligheter för tillverkarna.

En stor styrka och unik egenskap hos papper som material är att det lämpar sig så väl för återvinning. Med sina många hållbara egenskaper är papper ett av de bästa alternativen när förpackningar och omslagsmaterial av plast ska ersättas för att reducera koldioxidavtrycket. Papper kan återvinnas ungefär 5–7 gånger. Omkring 57 procent, eller 238 miljoner ton, av all fiber som används för pappersproduktion idag kommer från återvunnet papper.

Pappersbruken pressas hela tiden att förbättra material- och energieffektiviteten och optimera driftskostnaderna. Genom en utvärdering av driften kan AFRY hjälpa kunderna att hitta och implementera de rimligaste och mest genomförbara åtgärderna för att öka driftseffektiviteten.

AFRY erbjuder rådgivning baserad på djupa inblickar i den föränderliga globala pappersmarknaden. I en omvärld präglad av snabba förändringar står omprövning och ompositionering på agendan för många pappersföretag. Förbrukningen av kartong och förpackningspapp ökar stadigt, och ombyggnad för omställning till nya, mer lönsamma produkttyper kan vara ett alternativ. AFRY har en stark meritlista inom både nyetableringsprojekt med den allra senaste tekniken och konverteringsombyggnad av befintliga anläggningar. Vi arbetar nära kunderna och hjälper dem genom hela processen, från genomförbarhetsbedömning till genomförande av projektet.

Oavsett om du söker oberoende rådgivning i investeringsfasens inledningsskede eller om du behöver en fullskalig partner för genomförandet av ett EPCM-projekt för nyetablering eller ombyggnad/konvertering av en befintlig anläggning kan vi stödja dig, från koncept till slutförande. Vi tillämpar stränga normer för hälsa, säkerhet och miljö i allt vårt projektarbete, och har en nollvision för olyckor.

 

Våra nyckelkompetenser:

  • Pappersbruksteknik
  • Mekanisk och kemimekanisk massa
  • Återvunnen massa
  • Mekaniskt tryckpapper
  • Finpapper
  • Förpackningspapp
  • Kartong
  • Mjukpapper

 

Vi har deltagit i arbetet med 80 procent av världens snabbaste pappersmaskiner.

 

 

Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.