circular paper rolls

Pappersindustri

Djup global kompetens och insikt införskaffad från mer än 400 större fabriksprojekt – säkrar att ni minskar projektrisker och får bästa teknologi

Innovativa fiberbaserade produkter ersätter plast allt mer, vilket öppnar upp för nya lösningar och möjligheter. 

Den globala marknadsdynamiken inom pappersindustrin är under förändring vilket gör att det nu sker en transformation inom industrin. Innovativa fiberbaserade produkter ersätter plast, det öppnar upp för nya möjligheter för pappersprodukter. Konverteringsprojekten där maskinerna byggs om för nya produkter sker globalt. Även om man väljer att producera samma produkt, sker en ständig förbättring av effektivitet.

Vare sig ni söker leverantörs- eller teknologioberoende rådgivning vid tidiga investeringsfaser eller söker en partner för ett fullskaligt EPCM-projekt för en ny anläggning, eller en ombyggnad eller konverteringsprojekt - vi finns där för att stötta ert projekt från koncept till färdigställande. Genom ett nära samarbete med er, förser vi projektet med best practice från våra sex decennier inom pappersbruksdesign och projektgenomföranden. Genom våra lokala nätverk, förstärkt med vårt globala kunnande, kan vi även stötta den dagliga driften. Det kan bestå av såväl praktiska som konkreta lösningar och tjänster som gör det möjligt att uppnå och bibehålla optimal status i er anläggning.

Vi gör det möjligt för er att uppnå optimaleffektivitet, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Vi fokuserar på att se till att alla våra projekt följer de mest stringenta HSE standarder genom vår policy om nolltolerans av olyckor. Med vår fulla bredd av rådgivning och projektering inom pappersteknik för alla papperskvaliteter, kan ni maximera er ROI, inom utsatt tid och budget.

Våra nyckelområden:
 • Pappersbruksteknologi

 • Mekanisk och kemimekanisk massa

 • Returfibermassa

 • Mekmassa baserat tryckpapper

 • Finpapper

 • Containerboard

 • Cartonboard

 • Tissue

 • Mjukpapper

   

  “Vi har haft uppdrag inom 80% av världens snabbaste pappersmaskiner”
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.