Close up of a 3D printer in action

Produktionscenter

Produktutveckling med produktionskapacitet för små volymer

Produktionscentret har specialistkompetens inom produktion av hög kvalitet för mindre serier av elektronikenheter. Produktionscentret har etablerade produkter på marknaden och etablerade plattformar och kunder.

AFRY utför design, utveckling och småskalig produktion av hög kvalitet. I dag pågår ett antal projekt och serieleveranser för kunder inom industri, flygteknik, havs-och försvarsindustrin. Produkterna omfattar ljudsystem, stödsystem, pilotmikrofoner, fuktkontrollsystem och produktion av elektronikenheter för undervattenssystem.

Etablerade rutiner och processer för att hantera den kvalitetsnivå som fastställs av myndigheter och kunder. Processerna omfattar leverantörshantering och -utvärdering, ständiga förbättringar, översyn, exportkontrollförordningar, interna och externa revisioner, resurshantering, försäljning och marknadsföring, FoU, testverktyg och kalibrering.

Viktiga erbjudanden
  • Högkvalitativ småskalig produktion och FoU som omfattar alla delar av produktutvecklingen
  • Komplett boxbygge med PCB-beläggning och -gjutning
  • Ledningar och entreprenad samt utnyttjande, design och tillverkning
  • Mekanisk bearbetning och montering
  • Produktionstester, funktionstester, FAI-förpackning, leverans och kontroll.
  • Underhåll och support

AFRY contact person generic image

Stefan Gustafsson

Site Manager at AFRY Production Center

Kontakta Stefan Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.