Radio mixer

Produktutveckling

Ljudet avgörande för attraktiva varumärken

Vad påverkar dina kunder att välja din produkt istället för konkurrentens? En av de viktigaste faktorerna är hur produkten upplevs och där spelar ljud och vibrationer en avgörande roll. Därför fokuserar ledande produktutvecklande företag på att få sina värdeord att även märkas i ljuddesignen. Allt för att skapa rätt känsla och bygga ett attraktivt varumärke

Om det låter när man trycker på en knapp, vilken typ av ljud är det och vad säger den om produkten och varumärket? Är det ett ljud som särskiljer produkten från konkurrenternas, eller låter det likadant? Ska du lyckas få din produkt att sticka ut och samtidigt skapa en långsiktig relation med dina kunder ställs stora krav på ljudegenskaperna. De är bland de viktigaste omedvetna köpkriterierna när en konsument väljer att köpa en viss produkt. Ledande biltillverkare lägger exempelvis stora resurser på att rätt ljud uppstår när exempelvis bildörren slås igen och att ljudbilden i kupén är behaglig. Det är inte alltid den som låter högst eller lägst som ger det starkaste intrycket.

Att medvetet arbeta med ljud påverkar hur kunder upplever olika produkter. För att lyckas handlar det om att möta och ställa rätt krav. Du behöver en trygg och pålitlig partner för att din produkt ska få rätt ljud, vibrationer och livslängd.

Tjänster

  • Mångkanalsmätningar
  • Ljudintensitetsmätningar
  • Modalanalyser
  • Ljudkvalitet
  • Produktutveckling
  • Ljuddesign