Man in work wear overlooking industrial scene

Quality Engineering

Kvalitetsteknik - att skapa inbyggd kvalitetssäkring inom produktutveckling och tillverkning

AFRYs kvalitetsingenjörer är specialiserade på att genom helhetstänk och hållbarhetsfokus höja kvalitetsnivån vid tillverkning av mekaniska komponenter och mekanisk installation och inspektion i starkt reglerade industrier.

Kvalitetsteknik är lika med skapandet av vardagsrutiner som vid implementering genererar inbyggd kvalitetssäkring inom produktutveckling och tillverkning.

AFRY har kompetens inom styrning och kvalitetssäkring i både projekt och linjedrift med erfarenhet av att arbeta med kvalitetsstyrningssystem vid utveckling av verksamheter och processer.

Vi vet att bra ledning och kvalitetssäkring i både projekt och linjedrift är avgörande för hållbar kvalitetsteknik. Våra erfarna medarbetare har kunskap om design och implementering av kvalitetsledningssystem i utveckling av både verksamheter och processer.

1245_gettyimages-87185963 Supplier Quality Assurance warehouse trolley barrel stock

Expediting - Leveransbevakning är en av våra specialiteter

Genom så kallad expediting bevakar vi leverantörer och leveranser. Vi säkerställer att beställda produkter levereras i enlighet med specificerade kvalitetskrav och tidsschema.

Hur:

Frekvent rapportering av status för milstolpar hjälper till att hålla deadlines avseende kvalitetstidschema och andra uppfyllelser i kontraktet. Vi rapporterar oftast direkt till projektledning och inköp, detta hjälper projektledningen att få en bra uppföljning och underlag för utbetalningar och framsteg.

Rådgivande och vägledande tjänster

Vi hjälper våra kunder att tolka, förstå, stötta och vägleda dom i att ta rätt beslut för efterlevnad av lagar, förordningar, direktiv, föreskrifter och standarder.

Exempel på vår kompetens:

 • Tryckkärlsdirektivet, PED 2014/68/EU
 • Maskindirektivet 2006/42/EG
 • Tryckkärl SS-EN ISO 13445 /Rörledningar SS-EN ISO 13480
 • Kraftbärande konstruktioner SS-EN 1090
 • Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO 3834
 • Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3
hero 3

FAQ

Vad är en typisk roll för en kvalitetsingenjör? Arrow pointing right

Kvalitetsingenjörer finns i ett brett spektrum av yrkesroller med det övergripande syftet att se till att slutprodukterna är säkra, pålitliga och uppfyller kundernas förväntningar samtidigt som tillverkningsprocessen är så effektiv och kostnadseffektiv som möjligt.

Vissa företag kallar rollen QA-ingenjör, QC-ingenjör, Senior Quality Specialist.

Vilka samarbetar en kvalitetsingenjör med? Arrow pointing right

En kvalitetsingenjör arbetar nära olika intressenter såsom:

 • Designteam och FoU-team – testa och identifiera produktens hållbarhet.
 • Tillverkningsteam – se till att utrustning och processer följer standarder.
 • Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll – ställ in lämpliga tester och acceptabla resultatparametrar för att säkerställa att kvalitetstestningen under hela tillverkningsprocessen är effektiv.
 • Kunder – analysera rapporterade problem, dokumentera och implementera ändringar i tillverkningen.
 • Leverantörer - se vårt erbjudande "Expediing"
Vilka färdigheter behöver en kvalitetsingenjör? Arrow pointing right

Kreativitet och struktur - Kvalitetsingenjörer designar, skapar och implementerar ofta kvalitetspraxis som rutiner och dokumentation för en given produkt eller fabrik.

Nyfikenhet och problemlösare - En kvalitetsingenjör behöver förstå underliggande problem, utveckla framgångsrika korrigeringar, ändra praxis när det är nödvändigt för att säkerställa att förutbestämda kvalitetsstandarder upprätthålls.

Vad är skillnaden mellan kvalitetssäkring och kvalitetsteknik? Arrow pointing right

Likheterna är många! Både QA och QE ser till att tillverkarna producerar varor enligt regler och specifikationer.

Kvalitetssäkring är den övergripande processen för att se till att en tillverkare gör saker ordentligt. Tillverkaren behöver ett kvalitetssystem för att få det att hända.

Kvalitetsteknik, å andra sidan, definierar det systemet. Det underhåller och förbättrar det också. Kvalitetsingenjörer designar och övervakar kvaliteten på processer. De arbetar i en mängd olika branscher och spelar en viktig roll för att korrigera eller åtgärda defekter.

Fredrik Videll - Business Unit Manager, Quality Engineering
Fredrik Videll
Business Unit Manager, Quality Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Videll

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.