Man in work wear overlooking industrial scene

Quality Engineering

AFRY har experter som är specialister på att genomföra och leda kvalitetssäkringsarbetet i reglerade branscher.

AFRY har kompetens inom styrning och kvalitetssäkring i både projekt och linjedrift och har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsstyrningssystem vid utveckling av verksamheter och processer med tyngdpunkt på tillverkning av mekaniska komponenter och mekanisk installation samt inspektion i strikt reglerade branscher. 

Vi tillhandahåller professionella tjänster, funktionellt ansvar, utbildning och är dessutom en fullserviceleverantör inom kvalitetsteknik. 

Vi är experter inom bland annat:

 

Olycksanalys 

Utredning och analys av produktionsproblem, konstruktions- och materialrelaterade incidenter och haverier. 

 

Inspektion, provning och NDT 

Oförstörande provning (NDT) med kompetensnivå I, II, III inom de vanligaste NDT-metoderna. Expertis inom provningsförfaranden, inklusive förfaranden för tillverknings- och kvalitetskontroll. 

Inspektioner och övervakning av svetsning, tillverkning och uppförande av stålkonstruktioner, tryckutrustning, kärnenergi- och kraftindustrin. 

 

Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll och översyn av produkter, förfaranden och dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med krav och specifikationer. 

 

Kvalitetsstyrning 

Expertis inom kvalitetsstyrningssystem, QA och PQM, i synnerhet vad avser implementeringen inom stålkonstruktion, tryckutrustning samt kärnenergi-, gas- och olje-, kraft- och processindustrin. 

 

Leverantörsutvärdering 

Utvärderingar av leverantörer. Revisor med huvudansvar vid bedömningen av underleverantörers förmåga att uppfylla kraven i projekt, regler och standarder.  

 

Svetsning och material

Omfattande expertis inom svetsning med mycket erfarna svetsingenjörer.

Quality Engineering illustrated in the QE-Wheel
Petrus Jansson
Business Unit Manager, Quality Engineering

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Du kanske också är intresserad av