red pressure vessel valve industrial

Rör- och tryckkärlsystem

Syftet med föreskrifterna i AFS 2017: 3 är att förebygga incidenter och olyckor vid användning av trycksatta anordningar. Det finns till exempel krav på konstant övervakning av anordningarna om inte riskbedömning kan visa att övervakningen kan ske på ett annat sätt.

AFRYs erbjudande avser skapa en förståelse för krav och möjligheter, visa på behovet av åtgärder samt införa dem för att uppfylla kraven i AFS 2017: 3. Ett strukturerat arbetssätt i linje med föreskrifter ökar även tillförlitlighet i anläggningen med mindre störningar och förbättrad driftsekonomi som resultat.

Erbjudandet omfattar kontinuerligt stöd för att se till att förordningen uppfylls över tid. För att stödja våra kunder så effektivt som möjligt i frågor och åtaganden gällande AFS 2017: 3 har vi samlat vår expertis i team.

Erbjudandet omfattar:

  • Kurs i AFS 2017:3
  • Gapanalys
  • Riskanalys
  • Klassificering
  • Rutiner för kontinuerlig granskning
  • Livslängdsregistrering
  • Support

Ett komplett tjänstepaket för överensstämmelse med AFS 2017:3

Hans Bjarnehed
Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.