Large pile of sawn tree trunks

Sågverksindustrin

Digitaliseringen har revolutionerat sågverksindustrin genom en helt ny nivå av resurseffektivitet.

AFRY erbjuder ett brett utbud av rådgivnings-, teknik- och genomförandetjänster för sågverksindustrin, oavsett den aktuella verksamhetens livscykelfas.

Över hela världen blir timmer, trä och tekniska träprodukter ständigt mer attraktiva som material, och användningen av trä ökar. I Europa drivs utvecklingen också på av EU:s gröna giv, som stimulerar till mer hållbara sätt att bygga för att reducera koldioxidavtrycket och byggindustrins stora koldioxidutsläpp.

Trä är ett naturligt, förnybart och hållbart material med unika materialegenskaper. Med tanke på att byggsektorn släpper ut mycket koldioxid är användningen av timmer och trä, som faktiskt lagrar kol, ett viktigt steg mot nollutsläpp.

Träindustrin genomgår en hastig digital omställning. Digitaliseringen möjliggör effektiviseringar i hela värdekedjan. Från skogsbruk, råvaruanskaffning och skogsbruksmetoder genom hela den logistiska produktionskedjan till slutprodukten i detaljhandeln.

Även om sågverkens uppgift fortfarande är att omvandla timmer till träprodukter har den moderna tekniken fullständigt stöpt om driften. Tack vare avancerade maskiner och en hög grad av sofistikerad automatisering förbättras effektiviteten i varje del av processen. Höghastighetssystem för timmersortering, maskinseende, lasrar och skannrar styr timret på spår, bedömer grovleken och optimerar kapningsprocessen, med högre resurseffektivitet som resultat.

Vi har över 60 års erfarenhet av rådgivnings- och tekniktjänster för skogsindustrin och relaterade sektorer. En god förståelse av trä i alla dess former är en del av vårt arv. Vi är en erfaren partner när det gäller sågverksinvesteringar, med kunskaper om allt från de inledande faserna i ett projekt via alla typer av tekniska lösningar till tjänster för projektgenomförande.

Att fullt ut ta vara på digitaliseringens möjligheter är en integrerad del i vårt tekniska arbete. Vi på AFRY förbättrar ständigt användningen av data och digital teknik för att optimera projektgenomförandet och säkerställa att alla tekniska data är tillgängliga från en och samma källa från och med projektets inledande faser till driftsfasen och att de kompletteras med driftsdata. På detta sätt får kunden full insyn och tillgång till uppdaterade tekniska detaljer under varje fas av projektet, inklusive uppstart och drift.

Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.