Young businesswoman white helmet googles industrial environment

Säkerhet, Hälsa, Miljö och Arbetsmiljö

Vi skapar en säkrare framtid genom hälsa-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Våra experter är specialister på att utvärdera och förbättra våra kunders personliga säkerhet samtidigt som vi ökar värdet och produktionen.

Certifierade specialister och EN & ISO-standardutvecklare guider dig genom processen som säkerställer en säker utrustning eller produktionslinje. Vi hjälper våra kunder att tillämpa relevanta förordningar, direktiv och standarder för deras utrustning och arbetsmiljö.

Vår speciella förmåga att analysera och förbättra vår kunds arbetsmiljö resulterar i en säkrare framtid.

Our knowledge covers: 
  • CE-märkning
  • Teknisk Dokumentation
  • Säkerhet i arbetsmiljö
  • Maskinsäkerhet och Riskbedömning
  • Utbildning 
  • Byggarbetsmijösamordnare, BAS-P & BAS-U  

Igor Bogunic

Section Manager, Product Safety & Technical Communication, Malmö

Kenneth Johansson

Section Manager, Health & Safety