City view (Stockholm)

Samhällsbuller & Vibrationer

Rätt ljud ger trevlig miljö

Varje dag utsätts vi för olika buller och vibrationer i samhället. Trots lagstiftning och teknisk utveckling har samhällsbullret, exempelvis från bilar, tåg, flyg och byggverksamhet, ökat kraftigt de senaste årtiondena. Därför är det i dag viktigare än någonsin att fastställa var och när det bullrar, och skapa trevliga samhällsmiljöer där alla kan må bra.

Samhällsbullret påverkar oss ofta mer än vi tror och räknas numera som ett miljöproblem. Ungefär två miljoner personer i Sverige utsätts för buller som påverkar hälsan. Hälften av dessa människor har bullerproblem i eller nära sina bostäder. Genom att förstärka och lägga till ljud som ger positiva associationer kan vi dock få omgivningen att uppfattas som mer positiv – det blir helt enkelt trevligare att vistas där. Det mår vi bra av.

Det blir allt viktigare att på ett tidigt stadium fastställa var och när buller förekommer så att det blir enklare att hitta kostnadseffektiva lösningar. Efterklang har en gedigen erfarenhetsbank med över 25 000 uppdrag inom samhällsbuller. Vi gör bullerkartläggningar och genomför efterföljande program med bullerskyddsåtgärder i såväl befintlig som planerad miljö för en rad kommuner och myndigheter.