Energy_Hydro_Small scale hydro

Små vattenkraftverk

Klimatförändringar sätter press på att hantera makten på ett sätt som är hållbart för kommande generationer.

Ett alternativ är att investera i liten vattenkraft och att dra nytta av flodresurser på ett decentraliserat sätt. Bidraget från liten vattenkraft till den globala elektriska kapaciteten beräknas vara i samma skala som andra förnybara energikällor.

Små vattenkraftssystem undervärderas ofta på grund av sin storlek. men i själva verket behöver de samma uppmärksamhet som stora vattenkraftssystem. Den främsta anledningen är det kritiska förhållandet mellan installerad kapacitet och nödvändiga investeringar. Som ett resultat är ljudteknik och specifik kunskap viktigt för ett väldesignat och framgångsrikt projekt. AFRY fokuserar på sund ekonomisk och säker verksamhet genom att hjälpa kunder med sina små vattenkraftssystem genom att koncentrera sig på viktiga frågor, till exempel:

  • Ljudlösningar för problem med sängbelastning
  • Genomtänkta utgrävningsgropskoncept
  • Införlivande av alla miljöaspekter
  • Enkla och övertygande civila strukturer
  • Optimerat förhållande mellan produktion och investeringskostnader
  • Hög tillförlitlighet och driftkomfort
  • Bedömning av ytterligare fördelar, till exempel koldioxidkrediter

Att förlita sig på AFRY innebär att dra nytta av kunskap från högsta klass och global vattenkraftkunskap från en och samma källa.

Att göra saker rätt kommer från expertis - och expertis är det vi är kända för.

Downstream view of small hydropower plant
Elon Hägg
Business Unit Head, Hydro, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Linda Pålsson
Head of BA Hydro, Energy Division

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.