male and female engineer testing in technology lab

Test och Validering

AFRY hjälper dig att kapa ledtider och minska risker

AFRY har många års erfarenhet av att planera, utforma och leda team inom test, verifiering och validering. Med våra beprövade metoder kan vi säkerställa att jobbet blir slutfört i tid och inom budgetramen.

Vi erbjuder ett komplett testsystem och tar ansvar för slutresultatet. På AFRY har vi provningstekniker för olika områden, däribland inbyggd programvara, mekaniska- och elektroniska system.

På vår egen anläggning för provning, Test Center, har vi hög kapacitet och den utrustning som krävs för många typer av provningar. Dessutom har vi ytterligare kapacitet och utrustning genom vårt unika samarbete och erbjudande: Cluster Testing.

Magnus Skärhem

Business Unit Manager, Test Center