Textiles

Textilåtervinning

Textilåtervinning (cellulosa och PET) kräver både mekaniska och kemiska återvinningstekniker

Återvinningsgraden i EU kommer att öka under de kommande åren, huvudsakligen till följd av de mål som fastställts för avfallshantering. Enligt EU:s avfallspolitik är ett av de viktigaste sätten att minska förbrukningen av primärresurser att ersätta dem med sekundärt material som tillverkas av återvunnet avfall. Övergången till cirkulär ekonomi har som mål att eliminera avfallsproduktionen i systemet.

Textilåtervinningstekniker utvecklas snabbt

Hanteringen av textilavfall (i synnerhet avfall efter konsument) har tidigare förbisetts, men har fått mer uppmärksamhet under de senaste åren. Eftersom textilavfall är komplext och inhomogent är konventionella avfallshanteringstekniker inte tillämpliga. Omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt pågår vid universitet och industripartner för att hitta innovativa tekniker, särskilt i fråga om effektiva och tillförlitliga industriella separationstekniker för fiberblandningar, i synnerhet separation av cellulosabaserade fibrer från PET-fibrer, eller återvinningsförädling av textilavfall före och efter konsument, för framställning av textilprodukter och andra produkter.

Utmaningarna med uppskalning från laboratorie- till pilotskala för anläggningar för återvinning av (sorterat) textilavfall (återvinningsförädling) kan hanteras på i alla stadier, inklusive processyntes, design, simulering, integration och konfiguration samt ekonomi. Orsakerna kan vara att övergången från satsvis till halvkontinuerlig eller kontinuerlig hantering inte är en problemfri process. Dessutom orsakar råvarans inhomogena natur osäkerhet i fråga om det totala inflödet och komplikationer i fråga om utformning av och tekniska lösningar för processen.

AFRY:s kompetens omfattar hela värdekedjan för textil och kombinationer av biobaserade och återvunna textilfibrer

AFRY har de kunskaper som krävs om utformning av processer för återvinning av textilavfall för sortering och vidare behandling. Vår kompetens omfattar både kemisk och mekanisk återvinning av cellulosabaserade fibrer och PET-fibrer.

Vi kan erbjuda tjänster för alla faser av investeringsprojektet, från rådgivningstjänster i tidiga faser till marknadsstrategier, teknik, projektimplementering samt driftsfas och underhåll. Unik portfölj möjliggör helhetslösningar, inklusive anläggningsövergripande teknik och uppförande, infrastruktur, vatten och miljö, automation, fordon, energihantering och underhåll, med stöd av våra smarta tjänster inom hälsa och säkerhet, miljömässig hållbarhet samt digitalisering.

Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.