Refurbishment of safety drive motors

Livstidsförlängningar

Förlänga kärnkraftverkens livslängd

Under driften av kärnkraftverk och anläggningar kommer det att finnas ett behov av att motivera fortsatt drift, anläggningsändringar och driftsförändringar som drivs av regler, miljö och kommersiella krav. Vi ser till att kraftverk fortsätter att fungera under optimala säkerhets- och prestandaparametrar utöver deras designade livslängd.

Generellt är den designade livslängden för en reaktor cirka 40 år. Efter 10 års drift börjar de försämras, främst på grund av bestrålning, termiska och mekaniska belastningar samt frätande och slipande processer. Vi har implementerat olika tekniker för att stödja kraftuppgraderingar och för att optimera anläggningsunderhåll och driftledning. Dessa tekniker inkluderar probabilistisk säkerhetsbedömning och utveckling av verktyg för riskhantering.

Plant life management (PLiM) hjälper till att säkerställa att anläggningen fortsätter att fungera under optimala säkerhets- och prestandaparametrar genom att reparera och korrigera dessa åldringsprocesser.

Plant Life Extension-förfaranden i olika länder runt om i världen följer en relativt likartad process och hindrar mindre variationer baserat på reglerings- och andra krav.

Vi har utvecklat många långvariga relationer för att stödja den fortsatta driften av kärnkraftstillgångar genom att tillhandahålla innovativa lösningar på svåra problem.

Vattenfall interior Ringhals
Bild: Vattenfall

Områden där vi kan stödja:

  • Miljöbedömning av due diligence-miljö
  • Teknik och övervakning av bakmontering / uppgraderingar
  • Starta upp hastighetsstudier
  • Livsförlängningsstudier
  • Probabilistisk säkerhetsbedömning
  • Modernisering av system (t.ex. I&C)
  • Processteknik
  • Testförberedelse och implementering
  • Verifiering och validering
  • Idrifttagning
Ingeborg Grötterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grötterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grötterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.