Power plant pipes

Vätgas

Vätgas som nyckel till utfasning av fossila bränslen

På AFRY tror vi att koldioxidsnålt och förnybart vätgas är nyckeln till att uppnå utfasning av fossila bränslen inom industri, transport, värme och kraft. Våra konsulter och ingenjörer ligger i spetsen för övergången till Clean Energy och hjälper kunderna att förverkliga innovativa banbrytande projekt.

Vår expertis sträcker sig över vätgasens värdekedja, från ledarskap och design av affärsidéer till genomförbarhetsstudier och projektimplementering. Vi stöder våra kunder i alla aspekter av övergången till koldioxidsnål och förnybar vätgas, med rådgivning samt teknisk support.

Att påskynda övergången till koldioxidsnål och förnybar vätgas kräver samordning och samarbete mellan utvecklare, kraft- och gasnät, industri, beslutsfattare och investerare. Detta är inte utan sina utmaningar och betydande ansträngningar kommer att krävas för att övervinna de tekniska och ekonomiska hindren.

Vi är fast beslutna att gå vidare och förbi dessa hinder, tillsammans med våra kunder. Det handlar om att utveckla nya processer för att använda vätgas för produktion av grönt stål eller grön ammoniak, genomföra detaljerad marknadsanalys och modellering eller hjälpa politiska beslutsfattare att utforma stödmekanismer och regelverk.

 

Kontakt för alla aspekter av ditt vätgasrelaterade projekt

Åsa Agervald

Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

John Williams

Head of Hydrogen Expertise Cluster, AFRY Management Consulting

Lisa Vedin

Head of Process Industries Sweden