Vattenkraftsautomation

Vattenkraftsautomation

Flexibla tekniska lösningar efter kundens behov tillsammans med långsiktighet och kvalité ligger i fokus

Vattenkraftens funktion i energisystemet har de senaste åren blivit extra tydlig för att vi ska klara energiomställningen. Vår kunskap kring marknadskrav och tekniska standarder i branschen, samt vår spetskompetens inom magnetisering, gör att vi erbjuder unika helhetslösningar inom vattenkraftsautomation.

Vår expertis

- Konstruktion
Vi utför el- och anläggningskonstruktion för kraftverk och transformatorstationer på uppdrag av kund. I detta innefattas bl.a. skåpskonstruktion, kabeldimensionering och framtagande av IO-listor.

- Prov och idrifttagning
Vår personal har stor erfarenhet av verkstadsprov och idrifttagningar. Vi har egen testutrustning för att tex. utföra sekundärprov av reläskydd.

- Beräkningar och simuleringar
Vi utför beräkningar för selektivplaner och andra typer av dimensioneringar på uppdrag av kund. Vi utför också nätsimuleringar för validering av regulatorparametrar och studier av olika felfall.

- PLC-programmering
Vi har erfarenhet av PLC-programmering i Siemens-system (S7-300, S7-1500) och ABB-system (AC110, AC500, AC800).

- Felsökning och tillståndskontroll
Vi utför felsökningar och tillståndskontroller av magnetiseringssystem av alla typer och fabrikat. Vi kan hjälpa till med att ta fram reservdelar och utföra utbyte av obsoleta komponenter och regulatorer.

- Beräkningar och simuleringar
Vi utför beräkningar för selektivplaner och andra typer av dimensioneringar på uppdrag av kund. Vi utför också nätsimuleringar för validering av regulatorparametrar och studier av olika felfall.

Våra produkter

Magnetisering Arrow pointing right

Vi levererar magnetiseringssystem och spänningsregulatorer för alla typer och storlekar av generatorer, motorer och matare.

Vår spänningsregulator har regler- och begränsarfunktioner som uppfyller alla branschkrav. Systemet kan anpassas för att möta omfattande funktionskrav såsom redundanta likriktare och regulatorer, elbromsning, dämptillsats (PSS2C), m.fl.

Spänningsregulatorn är PLC-baserad och kan levereras med fabrikat Siemens (S7-1500, S7-300) och ABB (AC800, AC500).

Turbinreglering Arrow pointing right

Vi har egenutvecklad elektronisk turbinregulator för vattenkraftturbiner av typerna Kaplan och Francis.

Turbinregulatorn kan levereras som självständigt system eller som en integrerad del av aggregatautomation.

Samtliga reglerstyrkefunktioner (FCR-N/D etc.) ingår och regulatorn kan enkelt integreras med batteriregulatorn och bilda ett hybridenergisystem.

Vattenkraftautomation Arrow pointing right

Vi levererar automationssystem för stations- och aggregatstyrning till vattenkraftverk. Systemet är baserat på Siemens S7-1500 och WinCC Professional.

Reläskydd Arrow pointing right

Vi utför leveranser av reläskydd för generatorer, motorer, transformatorer och transmissionsnät.

Batterienergilager Arrow pointing right

Vår batteriregulator för styrning av batterienergilager har funktioner för att stötta långsamma vattenkraftturbiner med snabbt effekttillskott vilket möjliggör uppfyllnad av reglerstyrkekrav.

Kontakt

Mats Wahlén - Section Manager

Mats Wahlén

Section Manager

Kontakta Mats Wahlén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Amir Assadi - Project Manager/Sales Manager

Amir Assadi

Project Manager/Sales Manager

Kontakta Amir Assadi

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Martin Gustafsson - Team Leader

Martin Gustafsson

Team Leader

Kontakta Martin Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Juktan

Läs mer om Vattenkraft hos AFRY