Looking down the penstocks to the powerhouse

Vattenkraftverk

Hållbar energi genom ökad användning av vattenkraft

Med världsberömd kunskap inom design av vattenkraftverk och dammar erbjuder vi operatörer och intressenter av vattenkraftverk tjänster för design och designgranskning, från anbud till detaljerad design.

Inom sektorn för nya kraftverk genomför vi omfattande platsundersökningar, miljökompatibilitetsstudier, energistudier, minimala strömflödesstudier, licensansökningar, projektplanering, genomförbarhetsstudier, anbudsdesign och anbudsdokument. Vår konstruktionsdesign och övervakning säkerställer högkvalitativ konstruktion, som inkluderar implementering av den senaste elektromekaniska utrustningen och komponenterna samt innovativ design av småskaliga vattenkraftverk.

Innovativ och hållbar vattenkraft

Vår erfarenhet täcker ett brett utbud av konventionella växter, från alpintyp, med långa tunnlar och hundratals meter huvuden, till låga flodanläggningar och utvecklar några meter huvud. Dessutom har vi under åren utvecklat en omfattande kunskap om design och implementering av reversibla pumplagringsanläggningar.

Aerial view of Banja Dam and power Plant

Våra nyckelkompetenser

 • System för lagring av behållare
 • Kaskadscheman
 • Multipurpose scheman
 • Vattenkraft med lågt huvud
 • Hög / medelhög vattenkraft
 • Små vattenkraftverk (och lågkraftverk)
 • Run-of-river kraftverk
 • Fiskpasseringsanläggningar
 • Hydrauliska strukturer
 • Pumplagringskraftverk
 • Dammar
 • Mekanisk / elektrisk / hydromekanisk utrustning
 • Hydromekanisk utrustning
 • Elektrisk utrustning
 • Processstyrning och automatisering för vattenkraftverk
 • Tunnling och underjordiska strukturer
 • Teknisk och ekonomisk bedömning (due diligence)
 • Planering och design av nya kraftverk
 • Projektledning, konstruktionstillsyn och driftsättning
 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Drift och underhåll
 • Säkerhet och riskhantering

Förutom de stora vattenkraftverk som sticker ut på grund av deras imponerande dammar och dammar, används också små vattenkraftverk för att generera elkraft. Små vattenkraftverk fungerar på samma princip som stora vattenkraftverk och skiljer sig huvudsakligen i prestandaklassen. I Europa beskrivs system med en prestanda på upp till 10 MW som små vattenkraftverk. Vi använder oss av lång erfarenhet och är väl förtrogna med kraven för byggande eller ombyggnad av små kraftverk för våra kunder.

Elon Hägg
Business Unit Head, Hydro, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Linda Pålsson
Head of BA Hydro, Energy Division

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.