Modern waste to energy plant in operation

Waste to Energy

AFRY har decennier av erfarenhet av behandling av biologiskt och termiskt avfall samt projekt för deponering av deponier och cirkulär ekonomi.

En välfungerande kommunal avfallshantering måste ha ett brett urval av medel till sitt förfogande, och utnyttjandet av avfall i energiproduktion är en av de viktigaste lösningarna, förutom att minska mängden avfall och använda utgångsmaterial.

Vi utvecklar lösningar för våra kunder baserat på användning av avfall och slam för energi. Vi är Europas ledande designer av waste-to-energianläggningar, och många av de kraftbränslekraftverk som vi designar har också byggts med flerbränslepannor, där det också är möjligt att använda återvunna bränslen. Vi har också utvecklat aktivt återvinning och utnyttjande av deponigas och biogas sedan 1980-talet. Vi hanterar olika anläggningslösningar samt teknik för förbränning och rökgasrening. Nyligen har vi varit involverade i projekt med cirkulär ekonomi där plaståtervinning är en del av konceptet.

Vår expertis täcker hela avfallshanteringsindustrin, från strategisk planering av avfallshantering till anläggningliknande behandling och bortskaffande. Vi erbjuder konsulttjänster, projektutveckling och projektimplementeringstjänster för följande områden:

 • Design och applikation för användning av avfall i energi
 • Förberedelse och utvärdering av ekonomisk planering och affärsplanering
 • Utforskning av tekniska alternativ
 • Planering och optimering av avfallsuppsamling
 • Uppskattningar av investeringar och driftskostnader
 • Miljökonsekvensbedömning och tillstånd
 • Genomförbarhetsstudier
 • Koncept och förutveckling av anläggningsinvesteringar
 • OE- och EPCM-tjänster för implementeringsprojekt
 • Utvärdering och optimering av befintliga anläggningar
 • Riskhantering
 • Förbränningsoptimering och rökgasreningsteknik
 • Mät- och testtjänster
 • Slambehandlingssystem
 • Biogas, anaerob matsmältning
 • Cirkulär ekonomi
 • Förbränning av farligt avfall
 • Tekniska due diligence-tjänster för säljare, köpare och långivare av WtE-anläggningar

Hela livscykeln

AFRY har stor erarenhet i att arbeta med elföretag och har därmed full förståelse för hela kraftverkens livscykel, inklusive drift och underhåll.

AFRY är en av väldigt få ingenjörskonsulter med en beprövad erfarenhet av att leverera fullständiga Engineering Procurement and Construction Management (EPCM) tjänster på komplexa projekt. Vår EPCM-metod kan låsa upp betydande mervärde för våra kunder. Vi fortsätter att få värdefull feedback från våra pågående Owner's Engineer- och EPCM-projekt.

Project Site Vantaa Energy Waste To Energy Plant Distance Shot
Waste to Energy

Visste du?

I mer än 50 år har AFRY varit involverad i mer än 400 projekt som har utvecklat energilösningar som använder avfall.

AFRY har varit inblandade i utformningen och implementeringen av 135 avfallsenergianläggningar världen över med en sammanlagd produktionskapacitet på 20 miljoner ton per år.

Åsa Agervald - Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden
Åsa Agervald
Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Agervald

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.