A woman talking to a person

Konsultslussen Introduktionsprogram

Välkommen till Konsultslussen

Introduktionsprogrammet för dig som är nyexaminerad och vill arbeta inom energibranschen! Konsultslussen är branschens bästa introduktionspaket för nya konsulter.

I takt med elektrifieringen av samhället ökar behovet av smarta elnätslösningar och engagerade ingenjörer som tar fram dem. Varje år tar AFRY in nya ambitiösa medarbetare i Konsultslussen, ett program som pågår i 20 veckor. Du får en egen handledare som guidar dig i din nya yrkesroll och ni kommer tillsammans att ingå i skarpa kundprojekt från start.

Parallellt med dina projekt kommer du att gå Konsultslussens introduktionsprogram med föreläsningar inom olika områden. Utbildningarna leds av våra främsta experter och ger dig både en god grund i rollen som konsult samt värdefull kunskap inom El- och energisystemet. Föreläsningarna berör områden inom bland annat kund & sälj, projektmodellen, konsultskunskap, projektering elnät, framtidens elnät, förnybar energi samt miljö och tillståndsprocesser.

Konsultslussen riktar sig till dig med högskole- eller civilingenjörsexamen inom Maskin, Samhällsbyggnad, Byggteknik, Elektroteknik, Energiteknik, Energi och miljö eller så har du en yrkesutbildning (YH) inom Elkraft. Programmet pågår under 20 veckor med start i september.

Power lines

Efter avslutat program kommer du att självständigt kunna ta dig an en konsultroll inom något av följande områden:

Transmission Lines - Arbetar med kraftledningar i mark och luft på stam- och regionnätsnivå. Utför arbete i projekt från miljö och tillståndsprocess till projektering och konstruktion, samt byggstöd under byggnationsfas.

Distribution - Arbetar med markkablar, luftledningar och sjökablar på distributionsnätet i tätort och landsbygd med bland annat planering, projektering, konstruktion samt projektledning.

Substation - Arbetar med stationer och ställverk från tillstånd till färdig anläggning.

System Studies/HVDC - Beräknar och analyserar behov av nätförbindelser, HVDC arbetar med likströmsteknik och projektering.

AFRY har Sveriges största och mest erfarna konsultgrupp inom branschen. Våra kunder är främst de svenska elnätsbolagen, men även andra aktörer t.ex industrier och vindkraftsbolag. Hos oss ligger stort fokus på problemlösning, uppfinningsrikedom och vi ser verksamhetsutveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet.

 

Är du vår nästa konsultslussare? Klicka på länken nedan!

People talking

Möt konsultslussarna

Möt konsultslussarna Sarah och Saga samt cheferna Miriam och Ludvig som berättar mer om programmet.

Kontaktuppgifter för frågor:

Frågor om tjänsten, kontakta projektledare Miriam Mesquine, miriam.mesquine@afry.com

Frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Maria Hansson från HR, maria.hansson@afry.com

Vindkraft i solnedgång

Konsultslussen 2022