AFRY press release generic image

Enköping (Mästergatan 7)

I Enköping finns AFRYs sektion för el- och kontrollutrustningar till kraftproduktionsanläggningar, tidigare Svea Power. Sektionen utför såväl utrustningsleveranser som experttjänster. Kunderna finns idag hos såväl svenska och nordiska vattenkraftproducenter, liksom att värmekraft- och industrikunder servas. Leveranserna består av sammansatta utrustningar med programmerade styrsystem som är hjärnan i anläggningarna. Snabba reglersystem för kraftnätet är vår specialitet och de anställda har hög teknisk kompetens och utbildningsnivå för att utföra t.ex. förstudier i form av datorsimuleringar av utrustningarnas och kraftsystemets reglerbart. En stor del av arbetet utförs som serviceuppdrag hos kraftbolagen såsom prov, idrifttagning och akut felavhjälpning.

Välkommen att kontakta oss för nya uppdrag.

Kontakt

Mästergatan 7
745 37 Enköping
Sverige

See map

Lokala kontakter

Mats Wahlén - Section Manager

Mats Wahlén

Section Manager

Kontakta Mats Wahlén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.