Lisa Kullendorf

Lisa Kullendorff jobbar som uppdragsledare

Lisa började på AFRY 2008 och har sedan dess arbetat i många olika roller inom samhällsbyggnad.

Idag är hon uppdragsledare för Genonmförandestudie (GFS) Lindholmen-Vegasvackan i Göteborg. Projektet är en spårvägstunnel som ska gå från Lindholmen, ner under älven, och vidare genom en bergstunnel till Linnéplatsen.

Vi frågade henne mer kring uppdraget och hur det är att vara en del av hennes team.

Hur du hamnade på AFRY?

– Min tidigare chef började på AFRY (då ÅF) 2008, och frågade helt enkelt om jag ville följa med som sektionschef på Järnväg. Och det ville jag! Sedan dess har jag jobbat i olika chefsroller och inom verksamhetsutveckling, och nu är jag uppdragsledare. Jag är miljövetare i grunden men tycker att det är väldigt roligt att arbeta i större projekt där jag får ta del av den otroligt breda kompetens som kollegorna på AFRY har.

Lisa Kullendorf
Lisa Kullendorff, Uppdragsledare Lindholmen-Vegasvackan, Region Sydväst

Vilket projekt är du uppdragsledare för?

– Jag ansvarar för uppdraget ”GFS Lindhomen-Vegasvackan” i Göteborg där vi är just påbörjat planeringen av genomförandet. Projektet ska bli en spårvägssträcka från Lindholmen till Linné. Sträckan börjar i markplan och går sedan ner i en sänktunnel under älven och övergår i en bergstunnel, inklusive en underjordisk hållplats.

Vi utreder genomförbarheten och tar fram underlag till detaljplaner samt miljötillstånd. Tunga teknikområden i projektet är berg, byggnadsverk, miljö, gestaltning och trafik. Studien kommer ligga till grund för projekteringen och byggnationen av spårvägen.

Vi är nu i planeringsfasen där tidsplaner, budget och organisationen sätts. Just nu är det ca 70st konsulter involverade från AFRY, och vi söker fler. Exempelvis kompetenser inom trafik, VA och geoteknik, men även uppdragsledare till andra projekt.

Vilka är utmaningarna med uppdraget?

– En utmaning är att definiera ramen – hur långt ska man gå i de olika utredningarna? Det är ett stort uppdrag som kräver specifika resurser inom vissa områden, exempelvis VA som kan vara svårt att rekrytera till.

En annan utmaning är bredden på uppdraget, det är många teknikområden som ska samordnas och många olika aspekter som ska belysas. Tex behöver vi utreda kvalitén på berget och kajerna men också hantera kulturmiljöfrågor i områden som vi passerar. Risk och säkerhet kommer också att vara en viktig del i uppdraget när vi tittar på utformning av tunnel och den underjordiska hållplatsen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det är väldigt roligt att få ta del av alla kompetenser vi har på AFRY! Det finns otroligt många specialister och duktigt folk. I min roll som uppdragsledare är det extra kul att se dynamiken i samarbetet mellan våra experter, exempelvis konstruktörer, geotekniker och miljöspecialister.

Det är också en av anledningarna till att jag stannat så länge på AFRY. Jag tycker om att lära mig nya saker och det finns mycket kunskap att ta del av här!

Hur är du som ledare?

– Jag är tydlig och stöttade, och ger utrymme och ansvar till mitt team. Eftersom jag inte själv har någon teknisk kompetens litar jag på teamets kompetens och detaljstyr inte. Mitt fokus ligger på övergripande projektstyrning och få allt att flyta. Vi försöker köra en del möten live – nu när möjligheten ges igen. Jag varvar även mellan att vara på kontoret i Malmö och i Göteborg. Det är viktigt att finnas på plats, skapa bra relationer och upprätthålla en kommunikation. Det är så vi lär känna varandra och kan göra ett bra jobb.

Lisa Kullendorf

Varför ska man välja AFRY som arbetsgivare?

– Gillar man en arbetsplats där det händer mycket och där det finns goda utvecklingsmöjligheter är AFRY helt rätt! Här erbjuds det frihet att driva affärer och man ges ett stort eget ansvar i sitt arbete. Det finns ett tydligt fokus på medarbetaren som jag tycker genomsyrar hela organisationen.

Man and woman at desk infront of window

Vi vill bli fler i region sydväst!

Vi söker VA-ingenjörer, uppdragsledare och andra tekniskt kunniga kollegor till många av våra projekt i sydväst!