Industrial pipelines of an oil-refinery plant

AFS 2017:3 – Trycksatta anordningar

When:

27-april-2021 09:00 / 27-april-2021 10:00

Vi hälsar dig varmt välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium gällande Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3.
Efter webbinariet kommer du få en bra överblick av myndighetens regler för användning och kontroll av trycksatta anordningar. Speciellt fokus kommer att läggas på det senaste kravet om livslängdsjournal som gäller från 1:e december 2019 samt krav på certifierade pannoperatörer från 1:e december 2020.

computer beside notebook and cup of tea

Agenda

  • Inledning
  • Introduktion
  • Vilka krav omfattas av föreskriften
  • Arbetssätt vid klassning av tryckbärande anordningar
  • Riskanalyser i praktiken
  • Effektiva rutiner för fortlöpande tillsyn (FLT)
  • Senaste nytt – Krav för pannoperatör
  • Hur ser en livslängsjournal ut?
  • Livslängdsbedömningar i praktiken
  • Frågestund

Föreläsare

Nicklas Dyrberg;
PED/Maskinsäkerhetsspecialist

Joakim Wahlsten;
Kvalitetsingenjör svets & material

Göran Bennarsten;
Beräkningsingenjör hållfasthet & livslängd


Hans Bjarnehed;  
Moderator

young professionals working

Vem vänder sig webbinariet till?

Syftet med föreskriften är primärt att förebygga ohälsa och olyckor vid användning av trycksatta anordningar. ​
Med ett strukturerat arbetssätt i linje med föreskrifter leder dessutom till en förhöjd tillförlitlighet i anläggningen med mindre störningar och förbättrad driftsekonomi som följd.

Vi ser därför att webbinariet vänder sig till anläggningsägare, ansvariga och operativa personer inom drift, underhåll, investeringar och arbetsmiljö, inom alla typer av branscher där man har trycksatta anordningar som en del av sin anläggning.

Anmäl dig på gula knappen längst upp, dock senast den 19:e april 2021.

Därefter skickas möteskod med zoomlänk.

För ev avanmälan eller frågor: hans.bjarnehed@afry.com

Läs gärna mer om AFS 2017: 3 

Hans Bjarnehed

Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services