Bioindustry growth

AFRY accelererar bioindustriomställningen

Som svar på den branschutveckling som drivs av den internationella hållbarhetsagendan, liksom på förändrade konsumentbeteenden, lägger AFRY ännu större strategiskt fokus på bioindustri som ett av sina kärnfokusområden. Med ett starkt skogsindustriarv AFRY utnyttjar sitt breda utbud av erbjudanden för att tillhandahålla en holistisk uppsättning tjänster inom managementkonsultation, tekniska lösningar, projekt, drift och digitala lösningar.

Ökad medvetenhet om hållbarhet kräver kontinuerlig utveckling av nya mervärdeslösningar inom traditionell massa- och pappersindustri, liksom inom biodrivmedel, biokemikalier och andra avancerade bioprodukter, som biomaterial och biogas. Resursbrist ökar trycket att utnyttja råvaror fullt ut, vilket kräver en strategi för cirkulär ekonomi, som stöds av digitala lösningar i hela värdekedjan.

Beroendet av fossilbaserade råvaror behöver minskas och tillgången på, och tillgängligheten till, hållbara biobaserade material måste säkras. Hållbarhet skapas inte bara genom att man övergår till biobaserade material – det kräver också smart och effektiv resursanvändning, utnyttjande av avfallsströmmar och sidoströmmar, samt återanvändning och återvinning.

Omställningen mot Bioindustri erbjuder oändliga möjligheter, men kräver också ökade investeringar av industrisektorn. Vår expertis på värdekedjor och livscykler bidrar till att accelerera bioindustriverksamheten. Digitaliseringen kommer att öka möjligheterna ännu mer och vi är som företag väl positionerade för att stötta våra kunder på den kommande resan,” säger Nicholas Oksanen, Head of Process Industries vid AFRY.

Vårt hållbarhetsengagemang

AFRY:s uppdrag är att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Vattenbrist är ett globalt problem som är relaterat till klimatförändringar, och för att göra bioindustrisektorn ännu mer hållbar har arbetar vi för att tillhandahålla lösningar för att minska massaindustrins vattenförbrukning i befintliga anläggningar med minst 20 %, för att uppfylla våra kunders hållbarhetsmål. Med detta hållbarhetsengagemang tar AFRY, tillsammans med hela processindustrisektorn, ett steg närmare de mål som fastställts i FN:s hållbarhetsmål.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Nicholas Oksanen, Head of Process Industries
Tel: +358 40 565 3199
E-post: nicholas.oksanen@afry.com

Roland Lorenz, Head of AFRY Management Consulting
Tel. +49 2111 75 23 80
E-post: roland.lorenz@afry.com 

 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future