Computer document on desk

AFRY är med och bygger nya Luleå Industripark – Hertsöfältet

04/06/2021

Precis som många andra städer i Norrbotten satsar Luleå stort, bland annat med en ny industripark. Luleå Industripark heter det nya området och består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.

Totalt är området 125 hektar stort och beräknas vara fullt utbyggt till 2030. Med det nya området satsar Luleå på framtidens industri, stärker sitt tillväxtarbete och tar sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.

AFRY har varit involverade i arbetet med Luleå Industripark – Hertsöfältet sedan 2018 och tagit fram ett flertal underutredningar, där ibland MKB, dagvattenutredning, grundvattenutredning, VA-utredning, recipientbedömning, kontrollprogram och provtagning av yt- och grundvatten, naturvärdesinventering m.m.

Till höger ser du en översiktskarta över Hertsöfältets del av den nya industriparken i Luleå.

Hertsöfältet

Nu har vi kommit så långt att vi detaljprojekterar och tar fram bygghandling för gator och VA. Vi i projektgruppen på AFRY tycker det är väldigt spännande att få vara med från början och se ett så här stort projekt växa fram!

 

Håll dig uppdaterad om projektet med Luleå Industripark på Luleå kommuns webbplats:
https://www.lulea.se/luleaindustripark

 

Kontakt:

Anders Lindmark
Uppdragsledare
anders.lindmark@afry.com

AFRY del av projektgrupp
Delar av AFRYs projektgrupp