A group of five adults walking on a roof terrace

AFRY är medlem i Diversity Charter Sweden

På AFRY vet vi att mångfald gör skillnad. Vi arbetar hela tiden aktivt för att attrahera fler medarbetare med olika bakgrund till AFRY. Mångfald är positivt och handlar om kompetensförsörjning och också lönsamhet för AFRY. Därför är vi extra stolta och glada över nu vara en del av Diversity Charter Sweden.

”För oss på AFRY är det alltid kompetensen som är viktigast. Och vi vet att kompetens kommer i olika förpackningar och utseenden - det är det som skapar innovation och gör livet på AFRY så intressant. Hos oss passar alla människor in oavsett hudfärg, etnicitet eller ursprung,” säger Sofia Klingberg, Inclusion & Diversity Manager på AFRY.

D

Diversity Charter Sweden är ett nätverk för organisationer som tar inkluderings- och mångfaldsfrågorna på allvar. Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Föreningen vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Diversity Charter Sweden erbjuder föreläsningar, workshops och möten där medlemmarna kan utbyta erfarenheter inom mångfald. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Den 24 september är AFRYs VD Jonas Gustavsson en av talarna på Stockholm Signatory Event 2020, där han kommer hålla ett föredrag på temat ”Mångfald lönar sig”.

Läs mer om Diversity Charter Sweden här.

För mer information, vänligen kontakta Sofia Klingberg, Inclusion & Diversity Manager på sofia.klingberg@afry.com eller 010-505 99 24.