Streetview with tunnel

AFRY bidrar till Gävle kommuns mål att bli klimatneutrala för en bättre miljö

31/10/2021

I takt med Gävles expansion och utveckling för att bli ett mer hållbart samhälle har AFRY återigen, med förnyat ramavtal, fått förtroendet att stå till tjänst med kompetenser inom flera teknikområden för kommunen.

Möta framtidens behov

Deras satsning grundar sig i att kommunen ska vara klimatneutrala till år 2035, vilket innebär att stora delar av Gävle behöver förnyas, byggas om och byggas till för att möta framtidens behov. Avtalet benämns ”Tekniska konsulttjänster för Gävle kommunkoncern” och innefattar flera bolag såsom Gavlegårdarna, Gavlefastigheter och Gävlehamn för att nämna några.

- Vi är väldigt glada för förtroendet och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Gävle kommun. Baserat på vår bredd och djupa kunskap kring dessa teknikområden, förväntas vi också kunna leverera tjänster på en hög kompetensnivå inom samtliga områden. Det här betyder också fler samarbeten inom AFRY, säger Andreas Rinnström, marknadsområdeschef, södra Norrland.

Ett hållbart samhälle

AFRY har genom tidigare avtal med Gävle kommun fått vara med och bidra med underlag till kommunens fortsatta planering och utveckling. Dels fick AFRYs arkitekter och samhällsplanerare i uppdrag att ta fram en förstudie för social hållbarhet för Näringen våren 2020. En annan förstudie som startade hösten 2020 bestod av flera deluppdrag inför planerande av ett nytt logistikområde i området Tolvforsskogen Gävle. Det innefattade kompetens- och teknikområden såsom logistik, hållbarhet, supply chain och konceptet Future Cities,

- Gävle kommuns resa mot ett mer hållbart samhälle passar väl in i AFRYs strategi med fokus på hållbarhet och digitalisering. Dessutom banar kommunen även vägen för fler kommuner som står inför samma resa, avslutar Andreas Rinnström.

Kompetensområden som efterfrågas

Samtliga efterfrågade teknikområden som avtalet omfattar är med fokus på samhällsbyggnad och fastigheter:

 • Arkitekt, Bygg
 • Arkitekt, Fysisk planering
 • Anläggningsprojektering Gata, Park, Väg , Mark
 • Byggnadskonstruktion
 • VVS-teknik
 • Energi
 • El-,tele- ,datasystem och datasystem Opto och bredbandsnät
 • Projekt/byggledning
 • Geoteknik
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Buller & Vibrationer, akustik
 • Trafik
 • VA-teknik
 • Brandskydd
 • Lås- och säkerhetssystem

Andreas Rinnström - Market Area Manager

Andreas Rinnström

Market Area Manager

Kontakta Andreas Rinnström

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.