SCA Obbola

AFRY - central partner då SCA Obbola bygger ny framtidsanläggning

Med kampen att rädda haven från plast ökar efterfrågan på papper och kartong, samtidigt som e-handeln ökar och befolkningen växer. SCA vill möta marknadens behov, därför togs beslutet under 2019 att bygga en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk i Obbola, strax utanför Umeå. Projektet drivs under namnet ”Expansion Obbola” och ska säkerställa leveransförmågan av förnybara förpackningar, från dagens produktion av 450 000 årston kraftliner till 725 000 årston. En central del är delprojektet kallat MEG, där ansvar och förtroende för genomförandet ligger hos AFRY.

SCA har tilldelat AFRY uppdraget för ett flertal ingenjörstjänster till byggnationen av en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner på deras produktionsanläggning i Obbola, utanför Umeå. Projektet är uppdelat i fem delprojekt: Pappersmaskin, Returfiber, Mesaugn, Infrastruktur och MEG. MEG står för Massa, Energi och Gemensamma system och syftar till att eliminera flaskhalsar i befintlig process. I korta drag består detta delprojekt av utökad kapacitet för massatvätt, sodapanna och stödsystem, nya defibrörer samt en ny biologisk reningsanläggning. Det innefattar dessutom byggnation av ett stort antal nya rörbryggor och ett nytt sprinklersystem.

AFRYs uppdrag gäller ansvaret för delprojektet MEG och består av projektledning, projektering, arbetsmiljö- och montagesamordning, 3D skanning och projektering av process, rör, mek, el, samt allmän kraft och belysning. AFRY bistår även med andra tjänster som kvalitetssäkring, hälsa, säkerhet och miljö. Även AFRYS dotterbolag, Efterklang, är involverade och stöttar kring bullerfrågor.

Avtalet tecknades under hösten 2019, delprojektet MEG påbörjades samtidigt och beräknas pågå fram till Q2 2022.

”Vi har samarbetat bra med AFRY tidigare och de var även inblandade i förprojektet kring Obbola. När vi är klara med hela projektet 2023 kommer vi ha marknadens mest avancerade kraftlinermaskin tillsammans med vår tillgång till en norrländsk vedfiber med hög kvalitet - och en effektiv säker virkesförsörjning och logistik, vilket är av värde ur ett än mer hållbart perspektiv”, säger Per Strand, Projektdirektör för projekt Expansion Obbola och tf Produktionschef.

”Vi är naturligtvis mycket stolta över att vara en del av en av SCAs största investeringar. Vi kan använda vår lokala närvaro som stöds av global kompetens genom att både våra svenska och finska resurser. På så sätt kan vi erbjuda SCA de bästa tekniska lösningarna och tekniska kunskaperna”, säger Peter Kaarle, projektledare på AFRY för delprojektet MEG.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Vedin, VP & Head of Process Industries Sweden
lisa.vedin@afry.com
+46 10 505 35 06

Peter Kaarle, Project Leader
peter.kaarle@afry.com
+46 10 505 96 04