Looking across the Clyde river in Glasgow to the SECC, the venue of COP26

AFRY deltar i COP26

29/10/2021

AFRY medverkar i COP26 UN Climate Change Conference i Glasgow

Som en del av vårt samarbete med Business Sweden kommer AFRY att stå som värd för evenemang i Svenska Paviljongen, där vi samarbetar med partners, beslutsfattare och experter i ämnen som är nära kopplade till hur vi kan påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Banner displaying COP26 logo

Vilka förväntningar råder inför COP26?

COP26 UN Climate Change Conference, där Storbritannien är värd, kommer att äga rum från 31 oktober till 12 november 2021 i Glasgow. Ett av huvudmålen med de kommande FN-klimatsamtalen är att föra samman parter för att påskynda åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader – helst 1,5 grader Celsius – jämfört med förindustriell tid, som utlovats enligt the Paris Agreement. Frågan för COP26 är hur detta kan uppnås.

En del av Parisavtalet och ett fokus för COP26-diskussionerna är också ett löfte från utvecklade ekonomier att ge mindre utvecklade ekonomier ekonomiskt stöd för att hjälpa dem att minska utsläppen av växthusgaser och hantera effekterna av extremt väder. Detta ses som väsentligt för att uppfylla Parisavtalet 2015, eftersom det krävs storskaliga investeringar för att avsevärt minska utsläppen.

Partnerskap accelererar hållbar utveckling

Komplexiteten i energiomställningen kräver att industriledare använder sin kunskap och expertis för att påskynda framstegen inom energiområdet. Vi på AFRY tror starkt på att engagera oss i nya, innovativa partnerskap för att öka farten i övergången till ett hållbart samhälle – vilket också är anledningen till vårt deltagande i FN:s klimatkonferens.

AFRY på COP26

Varje dag på klimatkonferensen kommer att ha ett nyckeltema: Finance, Energy, Youth and Public Empowerment och avslutningsvis Nature. AFRY kommer att fokusera på följande:

 • Hur vi kan påskynda energiomställningen i utvecklingsekonomier.
 • Energiomställning för 1,5°C  – möjliggörande genom energieffektivitet, innovation och digitalisering.
 • Att driva den hållbara omställningen ur ett ungdomsperspektiv.
 • Hur vi kan påskynda klimatåtgärder genom vetenskap och innovation.

Alla dessa evenemang kommer att vara hybridsessioner som sänds till en utomstående publik. Ni är alla välkomna att lyssna in och följa diskussionerna – länk till varje sändning kommer att publiceras här. I tillägg gör vi intervjuer på plats under eventet.

  Jonas Gustavsson and Marie Trogstam will be taking part in COP26
  AFRY’s VD Jonas Gustavsson och Hållbarhetschef Marie Trogstam kommer vara aktiva deltagare i de samtal och diskussioner som sker inom COP26

  Se våra events under COP26

  Torsdag 4 November

  Fredag 5 November

  Lördag 6 November

   

  Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean

  AFRY x Gapminder: Climate action

  Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven? 90%, 60% eller 30%?