Cyber security

AFRY deltar i världens största cyberförsvarsövning

Locked Sheilds, Foto: Försvarshögskolan/Anders G Warne
Foto: Försvarshögskolan/Anders G Warne

Bidrar med kompetens inom SCADA/ICS, webbsäkerhet och stabstjänst

Den 10-11 april deltar AFRY i världens största cyberförsvarsövning, Locked Shields. Övningen organiseras av NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Estland och engagerar runt 1000 personer i lag från 23 länder. Syftet är att ge cybersäkerhetsexperter möjlighet att utveckla sina förmågor och att, i en verklighetstrogen miljö, öva på att försvara IT-system och kritisk infrastruktur.

AFRY ingår i den svenska laget, som från Försvarshögskolan i Stockholm försvarar IT-system, styr-och kontrollsystem samt nätverk och tjänster mot massiva cyberattacker.

”AFRY deltar i Locked Shields som en del i vår kompetensutveckling i cyberområdet och för att påvisa vikten av att AFRY och samhället ständigt utvecklar sin förmåga att möta cyberhoten. Det finns ett konstant - och gradvis stigande - cyberhot emot samhället och dess aktörer, såväl privata som offentliga. Detta pågår ständigt och kan bedrivas av både privata och statliga aktörer, beroende på scenario. Att samhället förbättrar sin förmåga att möta dessa hot, är självklart av oerhörd vikt och behoven är stora”, säger Erik Heilborn, affärsområdeschef, Systems Management på AFRY.

I det svenska laget, som består av 50 personer, medverkar personal från flera myndigheter och företag verksamma på cybersäkerhetsområdet. Bland annat FOI, Försvarsmakten, MSB, Polisen, ROMAB, Netnod och Saab. Från AFRY deltar Christer Andersson Stål, Andreas Gjelset, Imre Juhasz och Daniel Vikström som hjälper det svenska laget med kompetenser inom SCADA/ICS, webbsäkerhet och stabstjänst.

”AFRY har kompetens inom detta område och vi fortsätter att utveckla och utvidga denna kompetens. Vårt deltagande i Locked Shields är en del i den satsningen, där några av våra främsta experter får tränas och möta kollegor från andra organsiationer. AFRYs team blev inbjudna att delta av Försvarshögskolan som en del i vårt samarbete med dem. Medvetenheten om att öka Sveriges förmåga inom cybersäkerhetsområdet är stor, både inom Försvarsmakten, övriga offentliga sektorn och näringslivet. AFRY kommer att kunna spela en viktig roll i denna förmågeökning”, säger Erik Heilborn.

Gustav Sandberg - Business Area Manager Cyber Security

Gustav Sandberg

Business Area Manager Cyber Security

Kontakta Gustav Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.