test

AFRY deltar vid mässan Mötesplats Samhällssäkerhet

15/03/2021

Hållbara och resilienta samhällen

AFRY deltar även i år vid mässan Mötesplats Samhällssäkerhet som går av stapeln den 23-24 mars.

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet, och har arrangerats sedan 2011. Mässan är nu mer aktuell än någonsin då utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris.  För första gången kommer nu mässan Mötesplats Samhällssäkerhet att genomföras som en helt digital konferens och utställning.

Genom AFRYs expertis inom samhällsskydd och beredskap är vi med och bidrar till att bygga hållbara och resilienta samhällen. Det gör vi genom att öka förmågan hos våra kunder och samarbetspartner att hantera olika händelser – allt från kriser till vardagsrisker. Vi ökar förmågan hos dem att motstå svåra händelser, och snabbt kunna anpassa sig till ett nytt och förbättrat läge.

Läs mer om samhällssäkerhet och resiliens på AFRY

Filip Enander

Section Manager Cyber

Jennie Ossmark Torstensson

Section Manager Safety

Jonas Nilsson

Group Manager BA Systems Management

Anders Norén

Market Area Manager Safety