Man and woman at desk working

AFRY en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

AFRY en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland unga ingenjörer

Företag med ett tydligt hållbarhets- och samhällsfokus fortsätter att locka unga ingenjörer som vill vara med och påverka framtiden.

Universums senaste undersökning där akademiker får ranka de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige visar att AFRY har stark attraktionskraft bland unga yrkesverksamma civilingenjörer. I årets undersökning som omfattar 185 arbetsgivare landar AFRY på plats sex bland unga yrkesverksamma högskoleingenjörer och på plats åtta bland unga yrkesverksamma civilingenjörer.

Gemensamt för de unga ingenjörerna är att de söker sig till och uppskattar arbetsgivare som har ledare som stöttar deras utveckling, uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv, visar respekt för medarbetare och erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö.

– Vi är väldigt stolta över att vi rankas högt som arbetsgivare och att många ingenjörer vill bidra till att accelerera omställningen i samhället tillsammans med oss och våra kunder. Vi erbjuder intressanta uppdrag och arbetar väldigt aktivt med inkludering och mångfald, vilket är viktigt för de ingenjörer som söker sig till oss, säger Sara Klingenborg, hr-chef på AFRY.

Om undersökningen

Universum genomför årliga undersökningar för att identifiera Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. År 2022 besvarades undersökningen av 8 874 professionals från 48 branscher och 36 olika yrkesgrupper har delat sina karriärpreferenser och åsikter om sina ideala arbetsgivare.  

Undersökningen hittar du här:https://universumglobal.com/se/ranking-professionals-2022/

 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future