Energieffektivisering

AFRY etablerar energitjänster i Uppsala

31/01/2020

AFRY ser en ökad efterfrågan av energitjänster i Uppsalaregionen. Nu etablerar sig ingenjörs- och designföretaget med energispecialister även där.

AFRY etablerar nu energitjänster även i Uppsala. Tidigare har kompetens från andra kontor stöttat kunder och involverats i olika uppdrag i Uppsalaregionen.

Uppsala är en stad där det byggs mycket bostäder och där flera av de stora aktörerna och fastighetsägarna är verksamma. I och med det ökade behovet av energitjänster ser AFRY nu möjligheten att etablera sig inom detta område även i Uppsala.

- Vi är redan igång och ser nu fram emot att få hjälpa de första kunderna, säger Katrine Lind, energispecialist och ansvarig för energitjänsterna i Uppsala. Uppsalakontoret är väletablerat och med närmare 300 konsulter och specialister inom olika discipliner hoppas vi genom befintliga nätverk att kunna nå ut med vårt erbjudande relativt snabbt till alla som behöver stöd och hjälp, fortsätter Katrine.

Experter och projektledare

Bland AFRYs energikonsulter finns både tekniska experter inom nischade områden men också generella projektledarprofiler. Konsulternas olika erfarenheter i kombination med personliga egenskaper skapar förutsättningarna för att kunna hantera olika slags uppdrag och utmaningar på ett framgångsrikt sätt.

Solenergi och energisamarbeten

Utöver traditionella energitjänster som energikartläggningar, energideklarationer, utredningar och underhållsplaner finns en ökad efterfrågan på lösningar för solenergi, där AFRY kan hjälpa kunden från förstudie till nyckelfärdig anläggning.

Energisamarbete är en annan populär tjänst som ger ett tydligt och lönsamt resultat inom energieffektivisering. AFRY genomför då identifierade åtgärder som ryms inom kunders befintliga energibudget och tar betalt mot den besparing som uppnås.

Ökat fastighetsvärde

Genom att investera i energitjänster effektiviseras byggnadens energianvändning. Resultatet blir en minskad påverkan på klimatet men också sänkta drift- och förvaltningskostnader. Faktorer som direkt bidrar till att öka fastighetens totala värde.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Nils Norlander, energispecialist och ansvarig för energitjänsterna på AFRY i Uppsala på krister.persson@afry.com eller 010-505 83 55.