Bliv en del af AFRY

AFRY får grönt ljus för scope 1, 2 och 3 i Hagainitiativets nya rapport

14/11/2022

Hagainiativet släppte nyligen sin rapport Ambitionsindex – stora bolag på börsen. Rapporten illustrerar de stora börsnoterade bolagens ambitioner när det kommer till att minska sin klimatpåverkan. Den visar att takten i omställningen ökar – tre gånger fler stora bolag på börsen sätter mål att halvera sin klimatpåverkan jämfört med för två år sedan.

Undersökningen betygsätter klimatmål som avser utsläppsminskningar i företagets egen verksamhet (scope 1 och 2) och värdekedja (scope 3). Från 2020 har ambitionerna om att halvera utsläppen i den egna verksamheten ökat från ett av fem bolag (20 procent) till två av tre bolag (66 procent) i år.

I rapporten får AFRY grönt ljus för både scope 1, 2 och 3. Grönt ljus innebär att satta mål är i linje Parisavtalets 1,5-gradersambition. För scope 1 och 2 är vi ett av 85 företag som grönmarkerats och för scope 3 ett av 48 företag. Totalt undersöktes 128 bolag.

Linda Strindevall at AFRY
– Vi är väldigt stolta över att vara ett av bolagen i topplistan i Sverige och är glada över att allt fler börsbolag tillhör denna grupp. Men låt oss inte glömma att 1,5-gradersambitionen kräver att alla bolag får grönt ljus av undersökningar som denna, och att sätta klimatmål endast är första steget.

Linda Strindevall, Sustainability Reporting Manager på AFRY

Hagainitiativets undersökning visar även ett ökat intresse för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål med Science Based Targets initiative (SBTi). AFRY är ett av 28 bolag i undersökningen som har fått sina vetenskapligt baserade klimatmål i linje med 1,5-gradersambitionen validerade av SBTi.

AFRY ser mycket positivt på att trenden går åt rätt håll och att fler företag sätter vetenskapligt baserade utsläppsmål. För att klara 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen halveras till 2030. Det innebär att ännu fler behöver sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål och att vi behöver gå från ord till handling och leverera på de mål som finns.

Läs mer här om hur vi jobbar med att minska våra utsläpp.
Läs mer här om hur AFRY kan hjälpa er verksamhet med att minska era utsläpp och att sätta vetenskapligt baserade klimatmål med SBTi.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som sedan 2010 arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

Bicycles parked next to city street

Hållbarhet

Läs om hur vi arbetar med omställningen till ett hållbart samhälle.