Västtrafik

AFRY genomför oberoende granskning av Västtrafiks nya tåg

Foton: Bombardier Transportation

2018 stod det klart att Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, upphandlat 45 nya tåg av tågtillverkaren Bombardier Transportation. För att fordonen ska få användas krävs att de godkänns av ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) och Transportstyrelsen. Bombardier har därför anlitat TÜV Nord för att kontrollera att fordonen uppfyller alla EU-krav och de svenska nationella kraven.

AFRY arbetar på uppdrag av både Bombardier och TÜV Nord. Uppdragen gäller teknisk support samt att, genom oberoende granskning, säkerställa att de nya tågen uppfyller de svenska kraven.

VT

– Det kan exempelvis handla om tekniska frågor kopplat till den svenska infrastrukturen med de särskilda krav som ställs eller stöttande inför genomförande av tester. Det kan röra sig om tester av elkraft, strömavtagare, gångdynamik och prov under vinterförhållanden, säger Bernt Andersson, som arbetar med järnvägsfordon på AFRY.

Sedan 1980-talet har Sverige haft ett tågskyddssystem som heter ATC (Automatic Train Control). Systemet övervakar tågets framfart enligt ett tekniskt körtillstånd som ges från järnvägens signalsäkerhetssystem. Sedan några år pågår skiftet från ATC till ERTMS, det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Säkerställandet av den tekniska kompatibiliteten mellan fordonen och tågskyddssystemet ERTMS ingår också i uppdraget.

De nya tågen är av modellen BOMBARDIER ZEFIRO Express X80 och tågsätten som består av tre vagnar är cirka 80 meter långa. De ska kunna köra i upp mot 200 kilometer i timmen och har 270 sittplatser.

– Det roligaste med uppdrag med järnvägsfordon är arbetets variation. Det gäller allt inom teknisk support om exempelvis brandsäkerhet, handikappanpassning, gångdynamik (hur fordonen uppför sig på spåret) och utförande av tester. Det är många olika delar som måste tas hänsyn till vid tillverkning av tåg, säger Bernt Andersson.

Leveransen av tågen beräknas påbörjas i slutet av 2021. Tågen kommer att trafikera alla Västtrafiks tågsträckor i Västra Götaland. Satsningen på de nya tågen är en del i Västtrafiks långsiktiga målsättning att öka antalet tågresor till 130 000 resor per dag år 2035.

VT

Vill du veta mer?

Anders Johnson - Group Manager

Anders Johnson

Group Manager

Kontakta Anders Johnson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.